Ndihmës mjek

Prill 04,2024

Kualifikimet e nevojshme:

  • Të ketë kryer të paktën shkollën e mesme
  • Njohuri të programit MS Office

Aftësitë dhe aftësitë:

  • Shkallë e lartë e organizimit personal
  • Aftësia për të menaxhuar kohën dhe për të vendosur prioritete
  • Aftësi për të punuar në grup
  • Zhvilluar aftësi ndërpersonale
  • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik
  • Fleksibilitet dhe përshtatshmëri e lartë

Spitali klinik Zhan Mitrev Shkup ofron kushte të shkëlqyera pune dhe një atmosferë pune shumë profesionale.

Nëse besoni se i përmbushni kushtet dhe kualifikimet e mësipërme, ju inkurajojmë të paraqisni aplikimin tuaj.

*Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet dhe që do të jenë në listën e ngushtë do të kontaktohen.
*Të gjitha aplikimet e pranuara për punë do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.