Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Bllagica Mançeva

Pediatër

Place of birth:

Kavadarci, Maqedoni

E-mail:

blagica.manceva@zmc.mk

2013

Është emëruar si Primarius

1996

Specializimi në Pediatri – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

1986-1987

Ka përfunduar stazhin e detyrueshëm mjekësorë

1986

Diplomuar – Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

2024

Ka lidhur marrëveshje për aktivitet shtesë mjekësor me IPSH Klinika Zhan Mitrev – Shkup, Maqedoni

2021

Poliklinika – Bukuresht, Kabineti për pulmoalergologji pediatrike – diagnostikimi dhe trajtimi i plotë i fëmijëve me sëmundje alergjike.

2017 – në vazhdim

Punësuar në Klinikën Zhan Mitrev si mjeke pediatër – pulmonologe – imunoterapi subkutane/sublinguale, diagnostikimi, menaxhimi i fëmijëve me astmë dhe rinitit alergjik, edukimi i prindërve për aplikimin korrekt të terapisë.

2010

E emëruar si shefe e Departamentit për Bronkitin Visceral Rekurent, ku pas një qëndrimi studimor në spitalin BAMBINO GESU në Romë, Itali, prezantoi polisomnografinë si një metodë për diferencimin e Apnesë Obstruktive të Gjumit tek fëmijët.

2002

Emërohet si shefe e Departamentit për Bronkit Rekurent – Departamenti për Sëmundjet Kronike të Mushkërive tek Fëmijët e Vegjël – Departamenti për Diferencimin e Etiologjisë së Sëmundjeve Respiratore Rekurente te Fëmijët parashkollorë.

1989

E punësuar në Institutin për sëmundje të mushkërive te fëmijët – Kozle, Shkup, ku është specializuar në pediatri (1992-1996) Punon si mjeke specialiste pediatre në departamentin për bronkit të përsëritur te fëmijët e vegjël.

1986-1989

E punësuar si mjeke në Qendrën Shëndetësore Sv. Nikole /Shën Nikolla

2019

EAACI-PAAM  ( Firenca, Italija)

2018

EAACI-FAAM(5th Food Allergy and Anaphilaxis Meeting) Kopenhagë, Danimarkë

2017

EAACI- PAAM(Pediatric Allergy and Asthma Meeting ) London, UK

2013

Ka qendruar në Romë, Itali në spitalin Bambino Gesu për edukim – kardiorespirator – polisomnografi tek fëmijët me ОСАСу

2011

Shkolla – EAACI, Allergy and Inunotherapy from tolerance to early Intervention, Finlandë

2006

EAACI – Shkolla për astmës, Cavtat – Kroaci

2002

EAACI –Highights on Alergic Rhinitis and its impact on Asthma, Sofiа, Bullgari

1999

Shkolla – EAACI, Practal issues in the menagment on bronchial athma, Antalia – Turqi

Shoqata Evropiane e frymëmarrjes

Shoqata Evropiane e Alergjisë dhe Astmës

Shoqata e mjekëve pediatër të Republikës së Maqedonisë

Shoqata e frymëmarrjes maqedonase

Sindikata e Mjekëve të Republikës së Maqedonisë

Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë

Anglisht
Serbisht