Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Simona Despotovska

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

Place of birth:

E-mail:

simona.despotovska@zmc.mk

2021 – во тек

Specializim në anestezi, reanimacion dhe trajtim intensiv, Universiteti Goçe Delçev Shtip, Maqedonia e Veriut

2019

Ka kaluar provimin profesional dhe ka marrë licencën për punë nga Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

2013-2019

Doktor i mjekësisë së përgjithshme në Universitetin Shën. Kirili dhe Metodi, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

2009-2013

Shkolla e mesme mjekësore ,,Dr. Pançe Karagjozov‘‘ – Shkup, në drejtimin e infermierisë

 

2020 – në vijim

Doktor i mjekësë së përgjithshme, resident/specializant në anestezi, reanimacion dhe kujdes intensive në Klinikën Zhan Mitrev, Shkup, Maqedoni

2019

Praktikë në Spitalin e përgjithshëm shtetëror “8 Septemvri” /8 Shtatori – Departamenti i Kirurgjisë dhe Qendrës Emergjente, Shkup, Maqedoni

2024

Workshop mbi temën ,POCUS” (Point-of-care ultrasound) – Focus assessed transthoracic echocardiography (FATE), Lung ultrasound, Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST), Gastric ultrasound

2024

Pjesëmarrje në Kongresin e 7-të Maqedonas për anesteziologji, reanimacion dhe trajtim intensiv, Ohër. Prezantim me poster me temë: Perioperative anesthetic management of patients with heart failure that underwent non-cardiac surgery

2023

Shkolla për insuficiencë të zemrës (Insuficienca e avancuar e zemrës) – risi në trajtim, Shoqata e Kardiologjisë së Maqedonisë në bashkëpunim me Klinikën Zhan Mitrev, Shkup

2023

PLS-Pediatric Life Support training – Qendra Simuluese Mjekësore në UKIM – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2023

ATLS-Advanced Trauma Life Support training – Qendra Simuluese Mjekësore në UKIM – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2023

Intraoperative Neuromonitoring for Cardiovascular
procedures – Live Virtual Course, UPMC Center for Continuing Education in the health sciences, University of Pittsburgh

2023

Përparësitë e cefalosporinave të gjeneratës së 5-të
– Klinika Universitare për anestezi, reanimacion dhe kujdes intensiv – takim profesional gjatë edukimit të vazhdueshëm mjekësor

2023

Clinical Training course for the Prismaflex system SW 8.21
– Modalitetet e terapisë së vazhdueshme zëvendësuese reno-renale, Baxter

2022

Aspekte të reja të bllokadës së RAAS

– Edukimi i vazhdueshëm mjekësor, Shoqata e Kardiologjisë Maqedonase

2022

ALS-Advanced Life Support training – Qendra Simuluese Mjekësore në UKIM – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2022

Praktikë klinike në Qendrën Klinike Universitare Roterdam (Erasmus MC)
– Departamenti i Kirurgjisë Kardiotorakale (qasjet e anesteziologjisë dhe menaxhimi perioperativ i pacientëve)

2021

Simpoziumi “Të rejat në anesteziologji 2021”,
Webinar, organizuar nga Shoqata e Mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv, – prezantim oral me temën “Ushqimi parenteral tek pacientët e sëmurë në gjendje kritike në kujdesin intensiv”

2021

BLS-Basic Life Support training – Qendra Simuluese Mjekësore në UKIM – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2021

EACVI TOE Simulator-online course, European Association of Cardiovascular Imaging

2020

Simpozium, 20 vjet nga zhvillimi i kardiokirurgjisë, 20 vjet nga ekzistenca e Klinikës Zhan Mitrev, Shkup

2019

Pjesëmarrje në “Seminar për përmirësimin e njohurive dhe aftësive të profesionistëve shëndetësorë për zbulimin e hershëm dhe ndërhyrjen e hershme tek fëmijët me aftësi të kufizuara”
Shoqata Mjekësore e Maqedonisë

2019

Pjesëmarrje aktive në Kongresin Ndërkombëtar të Shkencave Mjekësore për studentë dhe mjekë të rinj në Fakultetin e Mjekësisë në Sofje, Bullgari;
Prezantim oral me temë: ,,Primary cardiac hemangioendothelioma incidentally discovered during pregnancy: a case report ‘’

2019

Pjesëmarrje në projekt për shënimin e “Ditës së sëmundjeve të rralla” të organizuar nga Bordi i Edukimit Mjekësor të Shoqatës së Studentëve të Mjekësisë në Maqedoni – Shkup

2018

Pjesëmarrja në Konferencën e Parë të Raportimit të Rasteve për Studentët, mjekë të rinj dhe specializantë në Shoqatën e Studentëve të Mjekësisë Maqedonase – Shkup

2018

Pjesëmarrje në projektin “Diagnostikimi diferencial hap pas papi dhe aftësitë klinike” me temë ” Dhimbja abdominale ” – Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2018

Pjesëmarrje në projektin “Diagnostikimi prerenatal dhe trajtimi kirurgjik i sëmundjes kongjenitale të zemrës” – Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2017

Pjesëmarrje në projektin “Java e Shëndetit të trurit (BAW)” të Komitetit të të Drejtave të Njeriut dhe
Paqes në Shoqatën e Studentëve të Mjekësisë së Maqedonisë

2016

Shkollë verore për mjekësinë urgjente, në Shoqatën Evropiane të Studentëve të Mjekësisë, Ohër

 

2014-2016

Anëtarе dhe koordinator organizimi ne programin “Stubrand”, si pjesë e Shoqatës Kombëtare të Qytetarëve Akademikë Prestigjiozë

2014

Pjesëmarrje në projektin “Мече Болница / Mece Bolnica” si pjesë e Shoqatës Evropiane të Studentëve të Mjekësisë

2013

Diplomë (çertifikatë lavdërimi) për nxënës me arsim të mesëm të kryer me sukses të vazhdueshëm të shkëlqyer, nga SMUGS, Dr. Pançe Karagjozov”

2013

Pjesëmarrje në konkursin për intervistë për punë në Asociacionin e të rinjve të shkollave të mesme profesionale në Maqedoni – MASSUM, Tetovë

2012-2013

Pjesëmarrje në Simulimin Kombëtar – ‘Model European Parlament’, në ‘Nova International Schools’, si përfaqësues i SMUGS, Dr. Pançe Karagjozov, Shkup

2012

Pjesëmarrja në konkurs me komunikim në publik
(Skopje High Schools ‘Model European Parliament’ Speech Competition) , si përfaqësues i SMUGS, Dr. Pançe Karagjozov, Shkup

  • Oda Mjekësore e Republikës së Maqedonisë Veriore

  • European society of Anesthesiology and Intensive care

– A hybrid procedure for the closure of a large muscular ventricular septal defect in a 6-month old infant – D.Popevski, I.Milev, S.Despotovska, R.Rosalia, S.Bibevski, Z.Mitrev – August 2020; Research Square; https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-52018/v3

– Extracorporeal Blood Purification in moderate and severe COVID-19 patients: a prospective cohort study. R.Rosalia, P.Ugurov, D.Neziri, S.Despotovska, E.Kostoska, L.Veljanovska, D.Kuzmanov, A.Trifunovski, G.Villa, D.Popevski, Z.Mitrev. October 2020; medRxiv;
https://doi.org/10.1101/2020.10.10.20210096

Anglisht

Gjermanisht

Spanјisht