Ekipi i Zan Mitrevit

Anxhelka Ilieva

Specialiste në dermatovenerologji

andzelka.ilieva@zmc.mk

2008 Doktor i mjekësisë, Fakulteti i mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Sofje, R. e Bullgarisë
2006 –

2010

Pro Health ltd. përfaqësi e Molnlycke Health Care Suedi, Sofje, R. e Bullgarisë bashkëpunëtor profesionist Wound care
2010 –

2012

Farmatrejd Dooel , përfaqësi e Molnlycke Health Care Suedi, Shkup, R. e Maqedonisë, bashkëpunëtor profesionist Wound Care and Surgical Devision
2011 –

2015

Specializues për dermatovenerologji, Klinika për Dermatologji, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, R. e Maqedonisë
2015 Licencë – Specialist Dermatovenerolog
2012 –

2017

ISHP Enti i Gerontologjisë 13 Noemvri Shkup, Qendra për Dekubite, shef i qendrës për dekubite dhe plagë kronike
2017 Dermatovenerolog, Spitali Special “Zhan Mitrev”, Shkup, Maqedoni
2007 Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria
2008 Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria
2009 Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria
2011 The Art and Science in Wound Care all training modules, MHC Vienna, Austria
2011 Punëtori Dekubituse/ Aspekte socioekonomike dhe terapike Enti i Gerontologjisë 13 Noemvri Shkup
2011 Konference shkencore e ХХ Ditët Dermatologjike të Sofjes, Raste të Rralla Klinike, Sofje, R. e Bullgarisë
2011 Akademia verore për dermatologji praktike dhe mjekësi estetike, Sofje, R, e Bullgarisë.
2011 Edukim Praktik të aplikimit të toksinës botulinum Akademia Ushtarake – Mjekësore Sofje, R. e Bullgarisë
2013 Ditët Dermatologjike të Nëntorit / prezantim të rastit të rrallë klinik Sofje, R. e Bullgarisë
2014 Tribuna e dermatovenerologëve të rinj, Shkup, R. e Maqedonisë
2014 Punëtori Edukative me temë Dermoskopi, Shkup, R. e Maqedonisë
2014 Anëtar Aktiv i Akademisë Evropiane për Dermatovenerologji (EADV)
2016 Punëtori Trajtim të plagëve kronike dhe plagëve me shërim të rëndë Shkup, R. e Maqedonisë
2016 1st Wound Camp Paul Hartmann AG Ohrid R.Macedonia
2016 Punëtori nën udhëheqjen e Prof. Tanja Planinshek Ruçigaj – Mjekimi i Plotë i Plagëve kronike, Shkup, R. e Maqedonisë
2016 Simpozium Bazat e Dermatokirurgjisë, Klinika për Sëmundje të Lëkurës dhe Sëmundje Venerike, VMA Beograd, R. e Serbisë.

  • Vlerësim, diagnostikim dhe trajtim të sëmundjeve dermatologjike
  • Vlerësim dermat-venerologjik dhe alergologjik
  • Trajtim të ulçërave dekubitale
  • Trajtim të plagëve kronike

 2010 Dhoma e mjekëve të Maqedonisë
 2010 BDD – Bulgarian Dermatology Association
 2011 Shoqata e Dermatovenerologëve të Maqedonisë
 2013 AMUD – Asociacioni Maqedonas për Ulçëra Dekubitale
 2014 EADV – European Academy of Dermatology and Venereology

  1. Neloska Lenche,Damevska Katerina,Andjelka Nikolchev, Pavleska Lidija,Petreska-Zovic Biljana,Kostov Milenko “The influence of comorbidity on the prevalence of pressure ulcers in geriatric patients” Glob Dermatol. 2016 Jun 10
  2. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. Dermatological diseases in palliative care patients: a prospective study of 271 patients JAAD 2016 Jul 06
  3. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. Dermatological diseases in palliative care patients © 2017 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd. | JDDG
  4. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. “The Association between Malnutrition and Pressure Ulcers in Elderly in Long-Term Care Facility” Macedonian Journal of Medical Sciences 2016 Vol 4

Mjekë të tjerë nga ky departament

Zhivorad Kocevski

Dr. Zhivorad Kocevski

Specialist në kirurgjinë plastike rikonstruktive dhe estetike

zhivorad.kocevski@zmc.mk

Shihni profilin
Aleksandra Lazarevska

Dr. Aleksandra Lazarevska

Specialiste në dermatovenerologji

aleksandra.lazarevska@zmc.mk

Shihni profilin