Ekipi i Zan Mitrevit

Dragica Vezenkova Vuçkova

Spec. në anesteziologjinë e kujdesit intensiv

dragica.vuckova@zmc.mk

1999-2005 Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” Fakulteti i Mjekësisë

1995-1999 Shkolla e mesme mjekësore “Jane Sandanski” Shtip, dega – teknik mjekësor

1990-1998 Certifikatë për Gjuhën Angleze / Shkollë me 8 kurse, Universiteti Koço Racin, Shkup

2005 (Nëntor) Diplomim në Fakultetin e mjekësisë, në Universitetin “Sh. Kiril dhe Metodij” Shkup, fitim të titullit Mjek për mjekësi të përgjithshme

2006 (Maj) Përfundim të provimit shtetëror, fitim me Licencën për punë

2008 (Maj) Nostrifikimi i diplomës nga fakulteti i mjekësisë Shkup, pranë Universitetit “Sh. Kiril dhe Metodij” në Shkup, në fakultetin e mjekësisë në Lubjanë në Republikën e Sllovenisë.

2010 (Mars) Fillimi i specializimit për Anesteziologji dhe mjekim intensiv

2016 (Tetor) Specializimi i anesteziologjisë dhe kujdesit intensiv

PËRVOJA:

1999 – 4 muaj “Galamedicus” – Ordinancë për mjekësi të përgjithshme, punë si teknik mjekësor
2002 – 2005 SMMIR Agjenci për hulumtimin e mendimit publik, punë si analiza statistikore dhe zbatim të anketave
2005 – 2006 Civil, NGO për të drejtat e njeriut dhe zhvillim të shoqërisë civile, punë si menaxher projekti
2006  – 2007 ZEGIN Medika, Prime Health Organization in Skopje, working as General Practice Doctor
2007 –2012 ISHP “Hipokrat”, Ordinancë për mjekësi të përgjithshme në Negotinë, punë si mjek për mjekësi të përgjithshme
2012 (Gusht) – aktualisht Institucioni shëndetësor privat- Spitali special për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev Klinik Shkup, punë si mjek në departamentin për anesteziologji dhe njësinë për kujdes intensiv

Active participation in congresses, symposiums, workshops with publications:

2010 – First international Medical congress of SEEMF, Варна Бугарија,

  • Early prostate cancer and benign prostatic hyperplasia diagnosis and therapy/ V.Vuckova GPD¹ , G. Jovic GPD²: ¹Prime Healt organization Hipokrat, Negotino, ²Specialist in Surgery and Urology Department of Urology; General Hospital of Veles

2014 – “Fifth congress of anesthesiologists with an international participation” in Ohrid, Republic of Macedonia

  • Tracheostomyа workshop:
  • CVVHDF
  • IABP

2015 – Continued medical education within the anesthesiology workshop in Dojran, Republic of Macedonia

 

2016 – ARUD 2016 – Balkan States Anesthesia – Orthopedic Anesthesia and Intensive care

  • Workshop for regional anesthesia, peripheral nerve blocks
  • Percutaneus Endoscopic Gastrostomy 9PEG) – Retrospective Analysis and clinical experience in Special Hospital Filip II, Skopje,/ Dragica V. Vuchkova; DijanaPopevski; Marko Gjorgon; IlijaNeshkovski; DashurieNeziri; PetarUgurov; Tanja Anguseva; Zan Mitrev

2017 – 19-20 May – IX International summer school for pediatric anesthesia ISSPA

  • Workshop for pediatric cardio – pulmonal resuscitation
  • Workshop for regional anesthesia in children

Mjekë të tjerë nga ky departament

Simona Despotovska

Dr. Simona Despotovska

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

simona.despotovska@zmc.mk

Shihni profilin
Marko Gjorgon

Dr. Marko Gjorgon

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

marko.gjorgon@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Gramosli

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

tanja.gramosli@zmc.mk

Shihni profilin
Slagjana Joshevska Jovanovska

Dr. Slagjana Joshevska Jovanovska

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Shihni profilin
Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Dr. Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

sanja.marinkovic@zmc.mk

Shihni profilin
Emil Stoiçovski

Dr. Emil Stoiçovski

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

emil.stoicovski@zmc.mk

Shihni profilin
Jovana Stojmenoviq

Dr. Jovana Stojmenoviq

Rezident në anesteziologji dhe kujdes intensiv

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Shihni profilin