Ekipi i Zan Mitrevit

Emil Stoiçovski

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

emil.stoicovski@zmc.mk

1999-2003

Ka dhënë provimin specialistik në Anesteziologji dhe Reanimacion – Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Maqedoni

1995

Ka dhënë provimin shtetëror – Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Maqedoni.

1988-1994

Doktor i Mjekësisë – Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Maqedoni

1983-1987

Shkolla e mesme e mjekësisë, Dr. Pançe Karagjozov” – Teknik fizioterapie – Shkup, Maqedoni

2005 – në vazhdim

Specialist në anesteziologji dhe reanimacion – Spitali klinik Zhan Mitrev – Shkup, Maqedoni

– Trajnim i plotë në kryerjen e pavarur të anestezisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv në kardiokirurgji.

– Aftësi e dëshmuar në menaxhimin e pacientëve në njësinë e kujdesit intensiv

– Eksperiencë bazë në ekokardiografinë transezofageale TEE

– Njohuri të kualifikuar dhe përvojë të gjerë në aplikimin e plotë të IABP

– Njohuri për aplikimin e filtrave CVVHDF

– Njohuri bazë për ekokardiografi transtorakale (TTE).

– Asistim në përgatitjen kirurgjikale dhe diagnostikimin e pacientëve me sëmundje të zemrës.

– Mundëson edukim dhe formim të specialistëve dhe kursantëve të rinj

– Kontroll periodik i pajisjeve që lidhen me anestezinë

– Punë rutinë me ndjekje invazive.

– Trajtim i dhimbjeve akute dhe kronike

– Anestezi e përgjithshme

– Anestezi rajonale/lokale

– Blloqe rajonale/lokale

– Anestezi kardio

– Bronkoskopi

– Trajtim i dhimbjeve kronike

– Vendosje e monitorimit invaziv

– Аnestezi ambulatore

– Trajtim intensiv

– Transport i pacientëve të sëmurë rëndë

1998 –2005

Specialist në anesteziologji dhe reanimacion në Klinikën për Sëmundje Kirurgjike Shën Naum Ohridski

Ka kryer të gjitha llojet e anestezisë së përgjithshme, duke përfshirë anestezi neonatale, reanimacion dhe kujdes intensiv.

Departamenti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv – Shkup, Maqedoni

1996 – 1998

Bashkëpunëtor profesional Makedonija Lek – Shkup, Maqedoni

 • Ligjërata dhe prezantime për barna dhe preparate të reja nga e gjithë gama e barnave nëpër spitale.
 • Përfaqësues i kompanisë në kongrese te ndryshme.

2015

Qëndrim profesional në “Sudwest deutche sporttraumatologie clinic” Shtutgart, Gjermani

2014

Pjesëmarrja në Shkollën Verore të Anestezisë Pediatrike të organizuar nga Shoqata Serbe e Anestezisë Pediatrike, Beograd, R. Serbisë

 

2013

– Asistent në kursin anesteziologji dhe reanimacion në Universitetin “Goce Dellçev”, Shtip.

– Qëndrimi profesional arsimor në Institutin për Nënën dhe Fëmijën në Beograd, R. Serbi, trajnim në fushën e anestezisë neonatale dhe kujdesit intensiv.

2012

Simpoziumi IV i Anestezisë për Fëmijë, Ventilimi mekanik i fëmijëve, Nëntor 2012, Instituti për Nënën dhe Fëmijën, Beograd, Serbi,

2011

Trajnim profesional në përdorimin e oksimetrisë cerebrale, Qendra Klinike Lubjanë, R. Sllovenia

2010

National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia

2009

European Resuscitation Council – ERC, Advance Life Support Cource

2005

– National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Veliko Tarnovo, Bulgaria

– National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia

2003

Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2003-Neuro surgical anaesthesia and intensive healing, loco regional anaesthesia and pain therapy

2002

– European congress of anaesthesiologists in Firenza, Italy

– Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A), Dojran, Macedonia, 2002-Mother, Child.  Unexpected effects of medicines

– National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia

2001

Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2001-Intensive healing, Urgent medicine, Blood and transfusion of blood

2000

Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2000-Respiration, Thorax, Anaesthesia of head and neck

1999

Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,1999-Cardio circular system, blood and blood derivates from anaesthetic aspect

Procedura

 • Anestezi e përgjithshme
 • Anestezi rajonale
 • Blloqe rajonale
 • Kardio anestezi
 • Bronkoskopi
 • Trajtim të dhimbjes kronike
 • Vendosje të monitorimit invasiv
 • Anestezi ambulatore
 • Mjekim intensiv
 • Transport të pacientëve të sëmurë kritikë

 • Anëtar i Shoqatës Evropiane të Anesteziologëve që nga viti 2005
 • Anëtar i Shoqatës Evropiane të Reanimacionit, Këshilli Evropian për Reanimim – ERC që nga viti 2009

Anglisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Simona Despotovska

Dr. Simona Despotovska

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

simona.despotovska@zmc.mk

Shihni profilin
Marko Gjorgon

Dr. Marko Gjorgon

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

marko.gjorgon@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Gramosli

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

tanja.gramosli@zmc.mk

Shihni profilin
Slagjana Joshevska Jovanovska

Dr. Slagjana Joshevska Jovanovska

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Shihni profilin
Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Dr. Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

sanja.marinkovic@zmc.mk

Shihni profilin
Dragica Vezenkova Vuçkova

Dr. Dragica Vezenkova Vuçkova

Spec. në anesteziologjinë e kujdesit intensiv

dragica.vuckova@zmc.mk

Shihni profilin
Jovana Stojmenoviq

Dr. Jovana Stojmenoviq

Rezident në anesteziologji dhe kujdes intensiv

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Shihni profilin