Ekipi i Zan Mitrevit

Irena Andonova

Specialist gjinekolog - obstetër

irena.andonova@zmc.mk

2011

Studime doktorature, në  Universitetin “Sh. Kiril dhe Metodij” Shkup, R. e Maqedonisë

2011

Nostrifikim i diplomës së fakultetit të mjekësisë dhe specializim R. e Kroacisë

2001-2005

Specializim për gjinekologji dhe obstetrikë, Klinika për Gjinekologji dhe obstetrikë,
Fakulteti i  Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” Shkup, R. e Maqedonisë

1991-1996

Fakulteti i  Mjekësisë, Universitetin “Sh. Kiril dhe Metodij” Shkup, R. e Maqedonisë

2014 – sot

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë në Spitalin klinik “Zan Mitrev” – Shkup, Maqedoni

2014

Gjinekologe –obstetër në Poliklinikën Filip i Dytë – Strumicë

2011-2014

Gjinekologe në Spitalin e përgjithshëm, Departamenti për Gjinekologji dhe obstetrikë, Shibenik, R. e Kroacisë

2002-2014

Asistent në Fakultetin e  Mjekësisë, Universitetin “Sh. Kiril dhe Metodij” Shkup, R. e Maqedonisë

2010-2011

E punësuar – në Spitalin special për gjinekologji dhe obstetrikë “Sh. Llazar”,  Shkup, R. e Maqedonisë

2000-2010

Gjinekologe – obstetër në Klinikën për gjinekologji dhe obstetrikë, Shkup, R. e Maqedonisë

1998-2000

Vullnetare – Klinika për kardiologji, departamenti intensiv, Shkup, R. e Maqedonisë

 

 

2014

Licencë evropiane për punë – R. e Kroacisë

2011

Kirurgji laparoskopike në gjinekologji – Slloveni

2008

Ian Donald Advanced Ultrasound Shool/ European Shool of Perinatal Medicine2009Kurs Kolposkopik – ESGO, Beograd, R. e Serbisë

 

Kontrolle dhe intervenime ambulatore

– Gjinekologjike

 • Kontroll gjinekologjik, PAP test, kontroll me ultratingull (dopler, 3D)
 • Kontroll urogjinekologjik (rënie të organeve gjenitale, urinim të pakontrolluar)
 • Kolposkopi, tipizim HPV, biopsi të ndryshimeve të organeve gjenitale
 • Curettage të mitrës, mënjanim të polipeve
 • Mënjanim të lythave të organeve gjenitale
 • Mjekim të cistës Bartolin
 • Histeroskopi ambulatore
 • Histerosalpinografi
 • Punksion të cistave të vezoreve, punktim të folikulave, transferim embrioni

– Obstetrike

 • Diagnostikim të hershëm të shtatzënisë, ndjekje  të shtatzënisë
 • Kontrolle me ultratingull në shtatzëni, ultratingull 4D, kontrolle skrining gjatë shtatzënisë
 • Ndërprerje të shtatzënisë – abort
 • Aminocentezë, horionbiopsi

Operacione intervenuese

– Gjinekologjike

 • Operacione të mitrës: mënjanim të miomave, mënjanim të mitrës abdominale, vaginale, laparoskopike
 • Operacione të qafës së mitrës: jonizim me thikë ose me korrent, plastikë të qafës së mitrës
 • Operacione të valvulës dhe vaginës
 • Operacione të vezoreve, mënjanim të cistave, adhezime, mënjanim të vezoreve
 • Operacione të tubave fallopiane: plastikë në trajtimin e sterilitetit dhe aplikim të fekondimit in vitro
 • Operacione për përmirësim të statikës së organeve gjenitale gjatë rënies së tyre
 • Operacione për mjekim të urinimit të pakontrolluar gjatë sforcarjes (me shirit dhe pa shirit)
 • Operacione për mjekim të të gjitha llojeve të karcinomave të organeve gjenitale
 • Operacione laparaskopike
 • Operacione për mjekim të shtatzënisë jashtë mitrale
 • Histeroskopi: mënjanim të murit ndarës së mitrës, polipe dhe mioma në zbrazëtirën e mitrës

– Obstetrike

 • Vendosje të cerclage
 • Lindje, lindje në ujë, lindje të padhembshme
 • Prerje cezariane
 • Ekstraktues me vakum
 • Auditim manual dhe instrumental të mitrës pas lindjes

 • Shoqata e gjinekologëve dhe obstetërve të R. së Maqedonisë
 • Shoqata maqedonase e mjekëve
 • Shoqata për urogjinekologji dhe kirurgji rekonstruksioni pelvike të R. së Maqedonisë
 • ESGO – shoqata evropiane për onkologji gjinekologjike
 • MIPS – shoqata mesdhetare për inkontinencë dhe prolaps

 1. Vasil Iliev, Irena Andonova
  Uterus – preserving vaginal surgery versus vaginal hysterectomy for correction of female pelvic organ prolapsed ; Prilozi MANU XXXV1 2014
 2. Vasil Iliev, Irena Andonova
  Minimally invasive surgery for stress urinary incontinency- MESH complications;
  Prilozi MANU XXXV2 2014
 3. Irena Andonova,Vasil Iliev, Nikica Zivkovic
  Periodontal disease and risk for preterm birth: a case control study
  Serbian journal of experimental and clinical research- mart 2015
 4. Irena Andonova,Vasil Iliev, Nikica Zivkovic, Edita Susic
  Can oral bacteria cause pregnancy complications ? : Prilozi Manu, in editing

Anglisht
Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Jelena Goluboviq

Dr. Jelena Goluboviq

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

jelena.golubovikj@zmc.mk

Shihni profilin
Vasil Iliev

Prof. Dr. Vasil Iliev

Specialist gjinekolog obstetër
Subspecialist urogjinekolog

vasil.iliev@zmc.mk

Shihni profilin
Violeta Nikolov

Dr. Violeta Nikolov

Gjinekologe

viоleta.nikolov@zmc.mk

Shihni profilin