Ekipi i Zan Mitrevit

Ivan Milev

Spec. në Pediatri
Sub. spec. në kardiologji

ivan.milev@zmc.mk

1988-1994 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni
1995 Klinika e Pediatrisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup
1996-2000 Specializim për Pediatri, Klinika e Pediatrisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup
1999-2001 Pediatër – departamenti për kardiologji fëmijësh, Klinika e Pediatrisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup
2001 Pediatër – departamenti për diagnostikim invasiv dhe njësia për mjekim intensiv, spitali kardiokirurgjikal i fëmijëve, Sofje, Bullgari
2001 CSI – Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany
2001 Spitali special për sëmundje kirurgjikale Filip i Dytë, Shkup, diagnostikim joinvasiv dhe invasiv (angiografi), kujdes intensiv.
2007 Qendra diagnostikuese urgjente, Spitali special për sëmundje kirurgjikale, Filip i Dytë, Shkup, Maqedoni
2008 Kurs për teknikë ekokardiografike dhe aplikimi i saj klinik, Asociacioni Evropian për ekokardiografik, Beograd, Serbi
2008 Subspecializim për kardiologji, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup
2008 Kurs për ekokardiografik kardiovaskulare, Novi Sad, Serbi
2009 Kurs trajnimi për teknika embolizuese, Cook medical, Zaragoza, Spanjë
2011 Subspecialist, kardiolog invasiv dhe joinvasiv në Qendrën diagnostikuese urgjente, spitali special Filip i Dytë, Shkup
2011 Asistent pranë UGD Shtip – Fakulteti për Shkenca Mjekësore
2011 BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofje, Bullgari
2012 BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofje, Bullgari
2012 EAE Teaching Course of Advance Echocardiography, European association of Echocardiography, Shkup, Maqedoni
2014 BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Sofje, Bullgari
2014 CSI – Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany
2014 Kurs trajnimi për procedura intervenuese radiologjike, Qendra kombëtare për sëmundje vaskulare, Bratisllavë, Sllovaki.

 • Procedura joinvasive
  • EKO-kardiografi
  • Ekokardiografi transezofageale
  • Sonografi Dopler dhe Arterie karotide
  • Sonografi Dopler dhe Arterie periferike
  • Stres Test Koronar (STK)
  • Monitorim 24 x Holter EKG
  • Monitorim 24 x Holter BP
 • Procedura invasive
  • Mbyllje të defektit septal atrial (DSA)
  • Balon valvuloplastikë të stenozës pulmonare
  • Mbyllje të duktus anteriosus perzistent (DAP)
  • Balon angioplastikë të aortës për zgjidhjen e koarktimit  (ngushtimit) të aortës
  • Balon valvuloplastikë e valvulës së aortës
  • Mbyllje të defektit septal ventrikular (DSV)
  • Embolizim të fistulës koronare
  • Angiografi koronare
  • Kateterizim të Djathtë dhe të Majtë të zemrës
  • Angiografi periferike
  • Intervenime koronare perkutane
  • Intervenime arteriale perkutane të arterieve karotide (CAS)
  • Intervenime arteriale perkutane të enëve periferike të gjakut (PTA)
  • Embolizim të tumoreve arteriale
  • Trajtim të gjakderdhjes akute intestinale
  • TACE kimioterapi transarteriale
  • Trajtim perkutan të displasionit renal fibromuskular
  • Mbyllje perkutane të hapjeve paravalvulare
  • Vendosje të pompës balon intraaortale
  • Vendosje të linjave invasive arteriale dhe venoze
  • Intubacion endotrakeal

1995 Asociacioni maqedonas për Pediatri
2000 Dhoma maqedonase e mjekëve
2008 Asociacioni maqedonas për Kardiologji
2008 Asociacioni kardiologjik evropian.

Mjekë të tjerë nga ky departament

Stanisllava Angjeleska

Dr. Stanisllava Angjeleska

Specialist pediatër

stanislava.angjeleska@zmc.mk

Shihni profilin
Bllagica Mançeva

Dr. Bllagica Mançeva

Pediatër

blagica.manceva@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Vasileva Dimovska

Dr. Katerina Vasileva Dimovska

Specialiste në pediatri

katerina.dimovska@zmc.mk

Shihni profilin