Ekipi i Zan Mitrevit

Katerina Ignevska

Specialiste në mikrobiologji

katerina.ignevska@zmc.mk

2013-2017

Specializimi në mikrobiologji mjekësore dhe parazitologji, Instituti i mikrobiologjisë, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

2000-2007

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup – Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme

1996-2000

Shkolla e Mesme e Mjekësisë: Dr. Pançe Karagjozov (infermiere)

2024 – në vazhdim

Drejtor i Kontrollit të Cilësisë dhe Infeksioneve Intraspitalore

2022 – 2024

Kryetar i Komisionit të Cilësisë

2018 – 2022

Kryetar i komisionit për infeksionet intraspitalore

2018 – në vazhdim

Shef i Laboratorit të Mikrobiologjisë

2012

Doktor i përgjithshëm në Klinikën Zhan Mitrev, laborator mikrobiologjik

2009-2012

Bashkëpunëtor profesional në Biotek, departamenti për mikrobiologji klinike dhe sanitare

2007-2009

Bashkëpunëtor profesionist në Avicenna Diagnostics, Departamenti i Imunologjisë

 1. 2024

  Workshop nga OBSH – Spitalet në Maqedoninë e Veriut: “Vizioni për të ardhmen”

  MZK IHI – Sterilizimi, koncept në Klinikën Zhan Mitrev (lektor)

  ZMM – Roli i laboratorit mikrobiologjik në konceptin spitalor (lektor)

  Workshop nga OBSH – Menaxhimi në objektet e kujdesit shëndetësor sekondar dhe terciar në një mënyrë që do të sjellë sukses në trajtimin e rezistencës antimikrobike”.

  2023

  Kurs për përcaktimin e ndjeshmërisë antimikrobiale – Roli i diagnostikimit dhe menaxhimit antimikrobik, Zagreb, Kroaci

  MZK IHI – Infeksionet e plagëve të sternës dhe masat për parandalimin e tyre në Klinikën Zhan Mitrev (ligjërues)

  MZK IHI – Tuberkulozi është i parandalueshëm dhe i shërueshëm (pedagog)

  2022

  Kurs pasuniversitar ESSMID, Infeksionet intraspitalore – parandalimi dhe kontrolli i tyre

  2019

  Kurs për administrimin antimikrobik: Menaxhimi i rezistencës ndaj antibiotikëve/Universiteti i Dundee dhe BSAC, Holandë

  2012

  Kongresi i IFIC – Zagreb, Kroaci (prezantim poster)

  2011

  Edukim mbi teknikat e automatizuara për zbulimin e mikroorganizmave në gjak dhe lëngje sterile – Universiteti Biomerieux, Francë

  2010

  Edukim i automatizuar i mikrobiologjisë dhe standardet e ndjeshmërisë antimikrobike – Universiteti Biomerieux, Francë

  2006

  Shkëmbimi i studentëve në Departamentin e Mjekësisë Interne në Spitalin Universitar “Kasr El Aini”, Kajro

Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë

Shoqata e mikrobiologëve të Republikës së Maqedonisë

Shoqata për infeksione intraspitalore të Republikës së Maqedonisë

ESCMID – Shoqata Evropiane e Mikrobiologjisë Klinike dhe Sëmundjeve Infektive

1. Tufekcievska Guroska S, Jankovska K, Mitrev Z. Pseudomonas aeruginosa resistance according to EUCAST standards during year 2011/2012 in patients of Special Hospital for Surgical Deasise Filip Vtori, Skopje, R.Macedonia International Journal of Infection Control 2012 Octomber, Volume 8 Supp. 1
2. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Зафироски Ѓ, Митев К, Митрев Ж. Инфекција на трауматска рана со Clostridium perfringens. Мак мед преглед Год:86 стр.114
3. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Богоевска Митева Ж, Митрев Ж. Програма за контрола на интрахоспитални инфекцииво Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“.Мак мед преглед Год:86 стр.128
4. Dijana Popevski, Magdelena Popovska-Cvetkova, Katerina Ignevska, Rodney A. Rosalia and Zan Mitrev* Continuous venovenous hemodiafiltration using cytokine-adsorbing hemofilters as adjuvant therapy for anaerobic descending necrotizing mediastinitis: a case report Popevski et al. Journal of Medical Case Reports (2019) 13:205 https://doi.org/10.1186/s13256-019-2123-7
5. Acute Prostetic Valve Endocarditis – Urgent Surgery or Not, That is the Question; Crazy Case – Excellent Clinical Outcome ECTSS 2022, Tanja N. Anguseva, Jr., Tanja Gramosli, Katerina Ignevska, Zan Mitrev. —Zan Mitrev Clinic, Skopje, Macedonia, The Former Yugoslav Republic of

Anglisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

No related doctors found.