Ekipi i Zan Mitrevit

Katerina Vasileva Dimovska

Specialiste në pediatri

katerina.dimovska@zmc.mk

2020 – sot

Master në Psikologjinë konsultative Shëndetësore, UACS, Shkup

2024

Licencë pune aktive – Oda e Mjekësisë R. e Maqedonisë së Veriut

2010

Pediatre specialiste – Universiteti i Shën. Kiril dhe Metodi, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

1999

Doktor i Mjekësisë – Universiteti i Shën. Kiril dhe Metodi, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2023 – sot

– Pediatre specialist në Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup

2022

– Poliklinika private Biotek, Shkup – mjeke pediatre neurologe (teknikat EEG, Ekosonografi te sistemit nervor qendror)

– Konsulent mjekësor – Biotek Solutions, Shkup

2020 -2021

Pediatre specialiste – Departamenti i Neonatologjisë dhe Perinatologjisë – Grupi Spitalor Sante Plus, Shkup

2010 – 2019

Pediatre specialiste – Institucioni shëndetësor publik – Klinika Universitare për Sëmundjet e Fëmijëve, Departamenti i Kujdesit Intensiv dhe Terapisë, Reparti i Kujdesit Intensiv Neonatal Departamenti i Neurologjisë per Fëmijë

2002 – 2010

Mjeke praktikante – ISHP Klinika Universitare për sëmundje të fëmijëve, Shkup

2001 – 2002

Mjeke – ISHP Zdravstven Dom – Bit Pazar, Shkup

  • Shoqata Neuropediatrike Evropiane
  • Liga Ndërkombëtare Kundër Epilepsisë
  • Shoqata e Pediatrisë së Maqedonisë
  • Shoqata Pediatrike Respiratore e Maqedonisë
  • Oda e mjekëve të Maqedonisë
  • Shoqata Mjekësore e Maqedonisë

– Kongresi i 8-të i Pediatrisë – Shoqata e Pediatrisë së Maqedonisë – 2023

– Certifikatë Frekuentimi për Aplikimin e Mikrobiomës në Diagnozën e Sëmundjeve Kronike dhe Akute – Zgjidhje e plotë diagnostike në nivel molekular, Oda e Mjekësisë së R. të Maqedonisë së Veriut -2023

– Certifikatë për pjesëmarrje në takimin e ekspertëve me temë – Infeksionet virale te fëmijët, organizuar nga Shoqata Pediatrike Respiratore e Maqedonisë – 2023

– Certifikatë për pjesëmarrje në Trajnimin për Mjekë të Kujdesit Parësor Shëndetësor – Moduli për Çrregullime Mendore dhe Sjellëse tek Fëmijët dhe Adoleshentët – 2023

– Çertifikatë mirënjohjeje për kontribut të veçantë dhe angazhim në përballjen me pandeminë e shkaktuar nga virusi COVID -19, Oda e Mjekësisë së R. së Maqedonisë së Veriut- 2021

– Certifikatë për pjesëmarrje në Ligën Kanadeze Kundër Epilepsisë 14-16 Tetor 2016

– Certifikatë për Simpoziumin e Parë për Çrregullimet e Përhapura të Zhvillimit – 15-17 maj 2014

– Certifikatë frekuentimi dhe pjesëmarrje aktive në Praktikën e 9-të në Shkollën Pasuniversitare të Epileptologjisë – 05-07 Qershor 2014

– Certifikatë për pjesëmarrje në Kursin e Trajnimit organizuar nga Shoqata Evropiane Pediatrike e Neurologjisë – 19-22 maj 2014

– Certifikatë për pjesëmarrje në simpoziumin me temë – Inovacionet në Pediatri 2013 – 27-28 Prill 2013

– Certifikata për pjesëmarrje në Kursin e Trajnimit organizuar nga Shoqata Evropiane Pediatrike e Neurologjisë – 06-09 Maj, 2013

– Certifikatë për pjesëmarrje në – Kursin i 6-të Epilepsisë migruese – 2012

– Certifikatë për pjesëmarrje në Kursin e Trajnimit të organizuar nga Shoqata Evropiane Pediatrike e Neurologjisë – 07-10 maj, 2012

– Certifikatë për pjesëmarrje në Qasjen Multidisiplinare ndaj Spasticitetit 8-10 Nëntor 2012

– Certifikatë për pjesëmarrje në takim profesional të Shoqatës së Neurologëve të Maqedonisë, Migrena – parime moderne dhe etiopatogjenezë dhe terapi, Topiramat të cilat janë mekanizma të shumëfishta të veprimit për politerapi mono dhe racionale efektive tek llojet e ndryshme të epilepsisë – 4 mars 2011

– Certifikatë për edukimin e vazhdueshëm mjekësor – Workshop për Ventilim Mekanik për të rritur dhe fëmijë – Trajnim praktik, ZLKBP – 27 janar 2011

– Certifikatë për pjesëmarrje në takim profesional – Shoqata e Neonatologëve të R.M. – 20 prill 2011

– Certifikatë për pjesëmarrje aktive dhe participim në trajnimin për Reanimacion Neonatal – Shtator, 2011.

– Certifikatë për pjesëmarrje në Simpoziumin për Neurologjinë e Fëmijëve dhe Epileptologjinë Zhvillimore – 4-5 Nëntor 2011.

– Certifikatë për pjesëmarrje në seminarin shkencor “YELLOW BABY” – 27 nëntor 2010

– Certifikatë për pjesëmarrje në Takimin Profesional të Pediatrisë – Nëntor, 2010

– Certifikatë për pjesëmarrje në Takimin e Dytë të Neurologjisë së Fëmijëve – 8-10 Tetor 2009

– Certifikatë për pjesëmarrje aktive në Mbledhjen e Shoqatës së Pediatërve të Maqedonisë – 02.10.2009.

Anglisht
Kroatisht
Frengjisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Stanisllava Angjeleska

Dr. Stanisllava Angjeleska

Specialist pediatër

stanislava.angjeleska@zmc.mk

Shihni profilin
Bllagica Mançeva

Dr. Bllagica Mançeva

Pediatër

blagica.manceva@zmc.mk

Shihni profilin
Ivan Milev

Dr. Ivan Milev

Spec. në Pediatri
Sub. spec. në kardiologji

ivan.milev@zmc.mk

Shihni profilin