Ekipi i Zan Mitrevit

Kristina Egumenovska

Psikolog - psikoterapeut

kristina.egumenovska@zmc.mk

2021

Psikoterapist i licencuar nga Oda e Psikologëve të Maqedonisë.

2018

Psikolog i licencuar nga Oda e Psikologëve të Maqedonisë.

2008 – 2012

Doktor i Shkencave Psikologjike – Universiteti i Lubjanës

2010 – 2011

Fulbright PhD Student – Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë, SHBA

2005 – 2008

Master në Gjuhësinë e Fjalës dhe Teoritë e Komunikimit Social (d.m.th. Semiologjia dhe Disiplinat e Lidhura) – Institutum Studiorum Humanitatis  – ISH-Ljubljana

1996 – 2002

Psikolog i diplomuar (program katërvjeçar) – Shën. Kiril dhe Metodi, Fakulteti Filozofik Shkup, cum laude

2021-2022

Profesor vizitor në UACS – Shkup. Lënda semestrale Psychology of Creativity / Psikologjia e Kreativitetit, për studentët e vitit të tretë

2016-2018

SISSA – Universiteti Ndërkombëtar për Studime të Avancuara, Trieste, Itali.

Departamenti i Neuroshkencës Kognitive, Fituese e Çmimit Talents3; Studim postdoktorature në Programin Shkencor Human Frontiers “Llogaritjet analoge mbi të cilat bazohen mekanizmat gjuhësorë”.

2015-2016

Anëtar i Ekipit Kombëtar Slloven FP7 PLATENSO (platforma për përfshirjen e zgjeruar të shkencave shoqërore dhe humane në kërkimin mbi mbrojtjen nga rrezatimi jonizues; përfshirja civile e shoqërisë në menaxhimin e rrezikut të rrezatimit jonizues)

2014-2015

Asistent Profesor në Psikologjinë e përgjithshme, Universiteti i Lubjanës, Departamenti i Psikologjisë

2013-2014

Asistent profesor i psikologjisë, Universiteti i Lubjanës, Departamenti i Psikologjisë

2008-2012

Studiuese (hulumtuese) e re, Universiteti i Lubjanës, Departamenti i Psikologjisë

2010-2011

Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë, Departamenti i Zhvillimit Njerëzor dhe Studimeve të Familjes. Laborator i Zhvillimit Sasior, Studiuese doktorature e ftuar – Fulbright.

2006-2012

Instituti i Paqes në Lubjanë: anëtare e grupit kërkimor, botim i punimeve

2007

Qendra për Kërkime Shkencore të Akademisë Sllovene të Shkencave dhe Arteve, Instituti i Filozofisë: përgjegjës për analizën krahasuese të teksteve nga filozofia politike bashkëkohore.

2006

Qendra për Epistemologjinë e Zbatuar – Instituti Pedagogjik i Lubjanës: përgjegjëse për analizën semantike të tregimeve që vlerësojnë dhe krahasojnë shkrim-leximin e fëmijëve në nivel ndërkombëtar.

2005

Klinika Psikiatrike e Ljubljanës, angazhim njëmujor në Departamentin e personave të varur nga droga

2002-2004

Anëtare Kombëtare në ENHPS (Rrjeti Evropian i Shkollave për Promovimin e Shëndetit, projekt ndërkombëtar disa vjeçar i OBSH / KE për një kohë të gjatë).

2000-2004

Psikologe, koordinatore e projektit dhe udhëheqëse e seminarit: Qendra për Veprim Psikosocial dhe Krize – Shkup

1999-2004

Sjellja shëndetësore e fëmijëve të moshës shkollore (HBSC), anëtare e grupit kombëtar të kërkimit të Maqedonisë (studim disavjeçar i OBSH).

2022

Mori mirënjohjen më të lartë në fushën e psikoterapisë – Psikoterapist i Akredituar Evropian (EAGT) – Licencë Ndërkombëtare

2021

Trajnim për PSIKODIAGNOSTIKË (teori dhe zbatim praktik i testeve dhe detyrave psikologjike).

2015

Gestalt Associates Training Los Angeles (ГАТЛА, САД) 63 часа

2014

Gestalt Associates Training Los Angeles (ГАТЛА, САД) 63 часа

2012

Gestalt Associates Training Los Angeles (ГАТЛА, САД) 28 часа

2008-10

Институт за гешталт терапија Љубљана – ГИТА 451 час

2001-04

Центар за Гешталт оспособување Белград & Синтеза, Р.Македонија 1050 часа

Сертификат за психотерапевт од ГТ Центар Белград и Синтеза

2018 – Anëtar i Odës së Psikologëve të Maqedonisë

2009 – Anëtare në SLOGES – Organizata sllovene për psikoterapinë Gestalt

2002 – Bashkëthemeluese e Sintezës, Shoqata e Këshilltarëve Gestalt dhe Terapistëve Gestalt të Republikës së Maqedonisë, Sekretare e parë e Përgjithshme dhe anëtare i Bordit të Etikës

2021

E ftuar për mbajtjen e leksionit në UACS, me titull Conflict and Power: Self-regulating and Managing Differences

2018
SISSA për shkolla Udhëheqëse e seminareve të cilat kanë për qëllim afrimin e shkencës më pranë fëmijëve dhe të rinjve

2017
Trieste Next 2017, SISSA udhëheqëse e seminarit të neuro-shkencës:  Come fa il cervello le storie?

2016
Ligjëruese i Programit Ndërkombëtar Junior Researcher Programme (JRP) shih School


2016

E ftuar në tryezën e rrumbullakët për Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit Mendor të OBSH “Destigmatizimi i të sëmurëve mendorë”.

2016
E ftuar speciale në fjalimin premierë në Skenën e Madhe në Teatrin Kombëtar Slloven – Drama Ljubljana; më shumë në Slovensko narodno gledališče – Drama Ljubljana

2015

Ligjeratë laboratorike LIMBO-SISSA me titull “Melancholia: Exploratory factor analysis of semantic differentials”.

2015
Ligjeratë për Ziferblat-Ljubljana. Mbi kalimin – fizika dhe psikologjia e Aristotelit

2014
Leksion për Shoqatën Likej – Koper. Koncepti i arithmos kineseos dhe natyra e kohës në fizikën e Aristotelit; video e disponueshme këtu

2014
Provim / leksion publik i Habilitimit (aftësisë) për përzgjedhje në titullin “Asistent Profesor i Psikologjisë së Përgjithshme”.

 1. Egumenovska, K., Beltz, A., Luo, Y., Gay, M., Molenaar, P., Slobounov, S. (2020) Feasibility of EEG measures to detect sub-acute residual damage in subjects suffering from mTBI.
 2. Egumenovska, K. (2018) Shred of revolution: the ethics and politics of psychotherapy. Kairos – Slovenska Revija za Psihoterapijo 12, 1/2: 125-136.
 3. Egumenovska, K. (2016). Beyond sentiment and traces of human activity, botim i kontrolluar nga Maria and Dion Sommer’s book Care, socialization and play in Ancient Attica: a developmental childhood archeological approach. Aarhus University Press: Denmark
 4. Miheljak, V. & Egumenovska, K. (2015) Socialna in politična psihologija FDV: Ljubljana (monografi shkencore në gjuhën sllovene)
 5. Žagar, M., Egumenovska, K. (2015). Povezava med emocionalno inteligentnostjo in modelom Velikih pet. Anthropos, 47, 1/2: 59-73.
 6. Egumenovska, K. (2015). Modeliranje dinamike duše na robu samoumevnosti: nori pesniki, filozofi in znanstveniki. Panika, 18, 2/3: 68-71
 7. Egumenovska, K. (2014) Disorienting the logical: on the gestural poetics of video games. Komel, Mirt (ed.) Cultural Studies of Video Games Special English language issue of Teorija & Praksa Ljubljana: FDV, Vol. 51/1: 8-21.
 8. Egumenovska, K. (2013). The wreath of subjectivity and time. Ingerid Straume & Giorgio Baruchello (eds.). Creation, rationality and autonomy: essays on Cornelius Castoriadis. Københaven: NSU Press: Nordiskt Somaruniversitet, 229-241.
 9. Egumenovska, K. (2012). Black-boxing political intersectionality: on ‘othering’ that deprives individuals of their citizenship. Social identities, 18, 6: 679-694.
 10. Egumenovska, K. (2011). O duhu, ki se zaleti v vse: Krazy Kat Georgea Herrimana. Julija Magajna & Tonči Kuzmanić (eds.). Ponovna iznajdba Amerike. Ljubljana: Mirovni inštitut, 75-86.
 11. Egumenovska, K. (2010). Sprevrnjeni atenski polis: demokracija in management našega časa. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 38, 240: 157-170.
 12. Spagnuolo-Lobb, Margherita (2009). Teorija selfa v geštalt terapiji – Theory of self in gestalt therapy. Kairos, 3, 1/2, 39-54. (превод и уредување Egumenovska, K. nga gjuha angleze dhe italiene në gjuhen maqedonase)
 13. Egumenovska, K. (2005). Computers don’t matter in the end: an experience of empowering children in Macedonian schools. In Stephen Clift (eds.). The health promoting school: international advances in theory, evaluation and practice. Copenhagen: Danish University of Education Press, 347-366.

Anglisht

Kroacisht

Sllovenisht

Italisht

Frengjisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Marija Axhioska – Dunimalloski

Marija Axhioska – Dunimalloski

Psikolog - psikoterapeut

marija.adzioska@zmc.mk

Shihni profilin
Aleksandra Petroski

Dr. Aleksandra Petroski

Këshilltar i familjes dhe sistemit dhe praktikant i psikoterapisë

aleksandra.nutkova@zmc.mk

Shihni profilin