Ekipi i Zan Mitrevit

Jovan Mircevski

Subspecialist në kirurgjinë abdominale

jovan.mircevski@zmc.mk

2011

Qëndrim special në Ulm, Gjermani, shkollë për kirurgji të pankreasit

1997

Primarius

1995

Shkollë për kirurgji laparoskopike, Ljubljanë

1992-1994

Subspecializim për Kirurgji Abdominale në Fakultetin e Mjekësisë, Shkup

1984-1985

Studime pasuniversitare për Kirurgji abdominale të Universitetit të Mjekësisë në Zagreb

1978-1982

Specializim për Kirurgji të përgjithshme në VMA, Beograd

1965-1971

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup

 

2007

Kirurg i përgjithshëm dhe Kirurg Abdominal në spitalin special për kirurgji Filip i Dytë

2011

Asistent në Fakultetin për shkenca mjekësore, UGD Shtip

2005 – 2007

I emëruar për koordinator kombëtar i R. së Maqedonisë për menaxhimin me krizat (Kolonel – kirurg)

1983-2007

Kirurg në Spitalin Ushtarak Shkup me detyra dhe funksione të ndryshme

2002-2006

Nënkryetar i Gastroenterohepatologëve të Maqedonisë

1971-1977

Shef i higjienës publike në Garnizonin e Aviacionit Petrovec – Shkup

 

Intervenime operative të ezofagut

 • Reseksione ezofagogastrike me krijim të kontinuitetit me zorrën e hollë – ezofagointestinoplastikë
 • Ezofagogastroplastikë gjatë dëmtimeve korrozive të ezofagut
 • Enukleime të Ty beninje nga ezofagu
 • Kujdes të lëndimeve të ezofagut
 • Krijim të ezofagostomave
 • Intervenime operative të stomakut
 • Reseksione të dy të tretave të stomakut ( Bilroth I dhe II )
 • Hemireseksione të stomakut me vagotomi seletktive ( Harkins I dhe II )
 • Gasterektomi dhe gastrektomi të zgjeruar me disektim limfatik deri në daljen e  tr.coeliacus me ezofagojejunanastomozë Roux-“Y”
 • Gastrostomë „Feeding“
 • Reseksione segmentale të stomakut
 • Kujdesje të lëndimeve të stomakut
 • Intervenime të perforimeve të stomakut
 • Gjakderdhje akute nga stomaku
 • Ulçëra gjakderdhëse dhe të perforuara
 • Intervenime operative të traktit biliar
 • Holecistektomi
 • Holedoholitotomi me drenazh-T
 • Holodohoduodeno anastomozë
 • Holodehojejuno anastomozë
 • Hepatikojejuno anastomozë
 • Holecistojejuno anastomozë

Intervenime operative të mëlçisë

 • Abcese të mëlçisë
 • Cista ehinokokovi
 • Kujdesje të lëndimeve të mëlçisë
 • Lobektomi të majtë
 • Reseksion segmental
 • Metastazektomi

Intervenime operative të zorrës dymbëdhjetëgishtore

 • Lëndime të duodenumit
 • Divertikula
 • Neo procese të ampulla papilla

Intervenime operative të pankreasit

 • Pseudocista të pankreasit
 • Splenopankreatektomi distale
 • Pankreatektomi subtotale dhe totale
 • Duodenopankreatektomi cefalike – operacion Whipple
 • Intervenime derivacioni të pankreasit
 • Insulinom të pankreasit

Intervenime operative të zorrëve të holla – të gjitha llojet e intervenimeve
Intervenime operative të zorrës së trashë

  • Reseksione
  • Hemikolektomi të djathtë dhe të majtë
  • Kolektomi
  • Proktokolektomi
  • Intervenime laparoskopike
  • Holecistektomi laparoskopike – heqje laparoskopike të tëmthit
  • Splenektomi laparoskopike – heqje laparoskopike të shpretkës
  • Hernioplastikë laparoskopike
  • Apendektomi laparoskopike – heqje laparoskopike të apandesitit
  • Reseksione laparoskopike të zorrës së trashë
  • Intervenime laparoskopike të zorrëve të holla
  • Intervenime laparoskopike të adnekseve

 • Shoqata e Kirurgëve të Maqedonisë
 • Oda e Mjekëve të Maqedonisë
 • Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë
 • Shoqata e Kirurgëve Digjestivë të Maqedonisë

 

 1. Mirçevski J., Sekullovski K., Boshkovski T., Crvenkov B.,
  Duodenopankreatektomicefalike gjatë mjekimit të malinjiteteve të kokës së pankreasit dhe rajonit periampular, Koleksion i punimeve të kongresit të kirurgëve të Maqedonisë, Ohër 1995 faq. 33
 2. Mirçevski J., Boshkovski Т., Sekullovski K., Crvenkov B., Despotovski V., Bozhinovska G. , Noveski L.
  Adenom të tëmthit – tregim të rastit (prezantim me video), Koleksion i punimeve, Kongresi i 14-të i mjekëve të Maqedonisë, Ohër, 1995 faq. 6
 3. Mirçevski J., Sekullovski K., Boshkovski Т., Crvenkov B.,
  Duodenopankreatektomicefalike gjatë mjekimit të malinjiteteve të kokës së pankreasit dhe rajonit periampular (Park – Hebiere – ky modifikim), Kongresi i 19-të i kirurgëve të Jugosllavisë.
 4. Mirçevski J., Sekullovski K., Neskovski М. , Dimitrovski C. , Despotovski V., Crvenkov B., Noveski L., Ivçev Ј. .
  ?Insulinoma of the head of the pancreas-a case report”, Kongresi i 5-të i gastroenterologëve dhe hepatologëve, Koleksion i punimeve 1996, 131.
 5. Mirçevski J.
  Kirurgji e pankreasit me mundësitë e ultasonografisë perioperative, Shoqata maqedonase e gastroenterohepatologjisë, Takim profesional, Tetovë  28.11.1997 (prezantim me gojë – slajde)
 6. Mirçevski J…
  Përvoja jonë me resekcionet gjatë kancerit të pankreasit dhe rajonit periampular
  Shoqata Maqedonase e mjekëve, Shoqata e kirurgëve të Maqedonisë, Takimi i 5-të profesional, Strugë, 5-7 qershor 1998г. (prezantim me gojë – slajde)
 7. Mirçevski J., Crvenkov B., Sekullovski K., Boshkovski Т., Despotovski V., Stardelova K., Kominovski Z., Novski M.V., Bozhinovska G., Tomevski D.,
  Mjekim kirurgjikal i malignomave të rajonit duodenopankreatik – përvoja jonë, Kongresi i 6-të i gastroenterologjisë dhe hepatologjisë, Koleksion i punimeve faq. 28/shtator 2000
 8. Mirçevski J., Crvenkov B., Sekullovski K., Boshkovski Т., Despotovski V., Stardelova K., Kominovski Z., Minovski V., Bozhinovska G., Tomevski D.,
  ?Surgikal treatment of Duodenalpancreatio region malignoms- our experience?, Gastroenterologjia Internacionale nr. 3 , Shtator 2000/ faq.127/8
 9. Mirçevski J., Sekullovski K., Dimitrovski Ç., Neshkovski М., Popova R., Despotovski V.
  Përvoja jonë me mjekimin kirurgjikal të insulinomave, Kongresi i parë Maqedonas për endokrinologji dhe çrregullime metabolike, Koleksion i punimeve dhe abstrakteve, Tetor 2000, faq. 108 dhe 176.
 10. Mirçevski J., Neshkovski М., Despotovski V., Ballabanova М., Dimitrovski Ç., Bogoev M., Petrushevska G., Nedelkovski D.
  Tumore të rralla të pankreasit – Glukagonomë “Acta chirurgica Macedonika?, nr.2 Shkup, qershor 2003.
 11. Mirçevski J., Angjusheva Т., Mitrev Zh.
  Kancer i kaluar në ulçër në kokën e pankreasit; tregim të rastit, Koleksion i punimeve Ohër, Maqedoni, shtator 24-27 , faq. 26.
 12. Crvenkov B., Mirçevski Ј.
  Shok tek lëndime të organeve abdominale, Buletini mjekësor i zonës së armatës së Shkupit nr. 3-4 dhjetor. 1986 faq. 33
 13. Mirçevski J., Sekullovski K., Stojanovski S.
  Mbrojtje të pankreatojejunostomisë gjatë duodenopankreatomisë cefalike, Kontroll mjekësor Maqedonas nr. 3-4, Shkup 1990. faq. 70.
 14. Boshkovski Т., Mirçevski J., Sekullovski K., Crvenkov B., Jovçevski А., Stojanoski S. , Stoshiq D., Despotovski V., Nedelkovski D., Galeski D., Bozhinovska G., Noveski L., Stavrevski B.
  Anastomoza kolorektale – krahasim të suturave (qepjeve) manuale dhe instrumentale të materialit tonë, Koleksion të punimeve në kongresin e parë të kirurgëve të Maqedonisë, Ohër, 1995, Faq 42.
 15. Boshkovski Т., Mirçevski J., Sekullovski K., Crvenkov B., Jovçevski А., Stojanoski S. , Stoshiq D., Despotovski V., Nedelkovski D., Galeski D., Bozhinovska G., Noveski L., Stavrevski B.
  Përgatitje mekanike paraoperative dhe profilaksi antibiotike – faktor i rëndësishëm për suskes në kirurgjinë kolorektale, Koleksion të punimeve në kongresin e parë të kirurgëve të Maqedonisë , Ohër 1995., faq. 36.
 16. Boshkovski Т., Mirçevski J., Sekullovski K., ., Crvenkov B., Jovçevski А., Stojanoski S. , Stoshiq D., Despotovski V., Nedelkovski D., Galeski D., Bozhinovska G., Noveski L.
  Kancer kolorektal: analizë të 108 rasteve, Koleksion të punimeve, Kongresi i 14-të i mjekëve të Maqedonisë, Ohër 1995, faq. 244.
 17. Sekullovski K., Mirçevski J., Crvenkov B.,
  Tumore malinje të mëlçisë dhe trajtimi i ri kirurgjikal, Koleksion i punimeve, Kongresi i 14-të i mjekëve të Maqedonisë, Ohër 1995, faq. 434.
 18. Boshkovski Т., Mirçevski J., Noveski L., Stojanoski S.
  Ezofago – je junoanastomozë. Krahasim i shafit mekanik dhe manual pas gastrektomisë totale, Kongresi i 19-të i kirurgëve të Jugosllavisë, ” Acta chirurgica Jugoslavica Suplement 1,95 po 12″
 19. Boshkovski Т., Mirçevski J., Sekullovski K., Stoshiq D., Jovçevski А.
  Dobësi, gabime dhe komplikime gjatë holecistektomisë laparaskopike, analizë e 100 operacioneve tona të para hyrëse,Kongresi i 5-të i Gastroenterologëve dhe hepatologëve, Koleksion i punimeve , 1996, 67
 20. Sekullovski K., Mirçevski J.
  Përvoja jonë me resekcionet e mëlçisë tek tumoret malinje, Shoqata e kirurgëve të Maqedonisë, Takimi i 5-të profesional, Strugë, 5-7 qershor 1998. (prezantim me gojë – slajde)
 21. Serafimov K., Mirçevski J.
  Kirurgjia e tëmthit dhe traktit biliar ekstrahepatik, 2003, faq. 139 ( referenca 14) “Aсеse of enormous overfilled gallbladder empyema due to the acute cholecystitis. Personal communication , 2001.
 22. J. Mirchevski, Zh.Mitrev, Zh. Popov, B. Stavreski, T. Angjuseva, E. Idoski, M. Klincheva. Total duodenopancreatectomy with right radical nephrectomy and retroperitoneal lymph dissection during a malignant tumor of the pancreas with surrounding infiltration. The New Journal of Urology 2013, p.g. 146.
 23. Sekullovski K, Crvenkov B., Jovçevski A, Mirçevski J., Boshkovski Т. Transection të ezofagut me stepler në kujdesen e varikseve ezofageale gjatë hipertensionit portal – kongresi i 5-të i gastroenterologëve dhe hepatologëve, 19-21.09.1996.
 24. Cedomir M Dimitrovski, Nebojsa Pesic, Jovan G Mircevski and Gjorgi Gocev.  Pancreatic Glucagonoma with Normal Glucose Tolerance, International Journal of Endocrinology and Metabolic Disorders, Volume: 3.3
 25. Andonova I, Iliev V, Mirçevski J. Endometrioma e një vezore të madhe në një paciente femër 26-vjeçare
  1. Departamenti i Gjinekologjisë dhe Obstetrikës, Klinika Zhan Mitrev, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
  2. Departamenti i Kirurgjisë Abdominale, Klinika Zhan Mitrev, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Anglisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Klaudia Gjinoska

д-р Klaudia Gjinoska

Специјалист по абдоминална хирургија

klaudia.gjinoska@zmc.mk

Shihni profilin