Ekipi i Zan Mitrevit

Simona Despotovska

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

simona.despotovska@zmc.mk

2019

Dhënie i provimit të shtetit dhe liçencë për të punuar në Odën mjekësore të Republikës së Maqedonisë Verore

2013-2019

Universiteti,, Sv. Kiril dhe Metodij ” – Fakulteti i Mjekësisë në Shkup – Mjekësi e Përgjithshme (Doktor i Mjekësisë)

2009-2013

Shkolla e mesme mjekësore ,,Dr. Pançe Karagjozov‘‘ – Shkup

2020 – në vijim

Doktor i mjekësisë në Zan Mitrev Clinic

2019

Praktikë në Spitalin e përgjithshëm shtetëror  “8 Septemvri” /8 Shtatori – Departamenti i Kirurgjisë dhe Qendrës Emergjente (Doktor i mjekësisë)

2019

Pjesëmarrje në “Seminar për përmirësimin e njohurive dhe aftësive të profesionistëve shëndetësorë për zbulimin e hershëm dhe ndërhyrjen e hershme tek fëmijët me aftësi të kufizuara”
Shoqata Mjekësore e Maqedonisë

2019
Pjesëmarrje aktive në Kongresin Ndërkombëtar të Shkencave Mjekësore për studentë dhe mjekë të rinj në Fakultetin e Mjekësisë në Sofje, Bullgari;
Prezantim oral me temë: ,,Primary cardiac hemangioendothelioma incidentally discovered during pregnancy: a case report ‘’

2019
Pjesëmarrje në projekt për shënimin e “Ditës së sëmundjeve të rralla” të organizuar nga Bordi i Edukimit Mjekësor të Shoqatës së Studentëve të Mjekësisë në Maqedoni – Shkup

2018
Pjesëmarrja në Konferencën e Parë të Raportimit të Rasteve për Studentët, mjekë të rinj dhe specializantë në Shoqatën e Studentëve të Mjekësisë Maqedonase – Shkup

2018
Pjesëmarrje në projektin “Diagnostikimi diferencial hap pas papi dhe aftësitë  klinike” me temë ” Dhimbja abdominale ” – Universiteti  “Sv. Kiril i Metodij” – Shkup

2018
Pjesëmarrje në projektin “Diagnostikimi prerenatal dhe trajtimi kirurgjik i sëmundjes kongjenitale të zemrës” – Universiteti  “Sv. Kiril i Metodij” – Shkup

2017

Shkolla verore e mjekësisë urgjente, Ohër

 

  • Oda Mjekësore e Republikës së Maqedonisë Veriore

S.Despotovska, Lj.Georgievska-Ismail: Primary cardiac hemangioendothelioma incidentally discovered during pregnancy: a case report.

Anglisht

Gjermanisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Marko Gjorgon

Dr. Marko Gjorgon

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

marko.gjorgon@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Gramosli

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

tanja.gramosli@zmc.mk

Shihni profilin
Slagjana Joshevska Jovanovska

Dr. Slagjana Joshevska Jovanovska

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Shihni profilin
Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Dr. Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

sanja.marinkovic@zmc.mk

Shihni profilin
Emil Stoiçovski

Dr. Emil Stoiçovski

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

emil.stoicovski@zmc.mk

Shihni profilin
Dragica Vezenkova Vuçkova

Dr. Dragica Vezenkova Vuçkova

Spec. në anesteziologjinë e kujdesit intensiv

dragica.vuckova@zmc.mk

Shihni profilin
Jovana Stojmenoviq

Dr. Jovana Stojmenoviq

Rezident në anesteziologji dhe kujdes intensiv

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Shihni profilin