Ekipi i Zan Mitrevit

Simona Patçeva

Specializante në kardiokirurgji

simona.patcheva@zmc.mk

2017 – në vazhdim

Doktor i Shkencave në Mjekësi Klinike – Sëmundjet kardiovaskulare, EQF niveli 8
Fakulteti i Mjekësisë, Lubjanë, Slloveni

2011–2017

Universiteti i Shën. Kirili dhe Metodi – Fakulteti i Mjekësisë Shkup
Doktor i Mjekësisë, EQF niveli 7

2007–2011

Shkolla e mesme Shën. Kliment Ohridski, Ohër –  lënda natyrë-matematikore

2019- në vazhdim

Doktoreshë në mjeksinë e përgjithshme në Spitalin klinik Zhan Mitrev në Shkup

– Specializante në kardiokirugji

2003

Vullnetare në Kryqin e Kuq të Maqedonisë

2018

Qendra Klinike Universitare Rebro, Zagreb (Kroaci)

-Mjeke dhe studiuese vizitore, bursist ERASMUS+

2011

Organizata Operacioni Florian nga Londra

– Instruktore e certifikuar në ndihmën së parë

2018

Shoqata e Akademisë së të Rinjve, Slloveni

2017

ISSLA- Alumni Shoqata e Shkollës Ivanov për Liderë të Rinj

Shoqata Evropiane e Kardiologjisë

Oda Mjekësore e Maqedonisë

Ligjëruese aktive në konferencën e 5-të Pro et Contra – organizuar nga Medical Student Journal Club, Ljubljana, Slloveni.

Kongresi i 38-të Ndërkombëtar për Studentët e Mjekësisë, Ohër, Maqedoni.

Prezantim me poster në Kongresin e 37-të Ndërkombëtar për Studentë të Mjekësisë, Ohër, Maqedoni

Konferenca e 4-të – Ditët e hapura të laboratorit të farmakogjenetikës – organizuar nga Fakulteti i Mjekësisë në Lubjanë, (Slloveni).

Kongresi i Kardiokirurgjisë dhe Simpoziumi për Insuficiencën e Zemrës BRANO, Zagreb (Kroaci).

Kongresi Evropian i Kardiologjisë Euro Prevent – ​​organizuar nga Shoqata Evropiane e Kardiologjisë.

Kongresi i 9-të “Mendo për zemrën” – organizuar nga Fakulteti i Mjekësisë në Lubjanë, Slloveni.

Shkollë për liderë/udhëheqës të rinj – organizuar nga Dr. Gjorge Ivanov, President i Republikës Maqedonia.

Konferenca e 3-të Ditët e hapura të laboratorit të farmakogjenetikës – organizuar nga Fakulteti i Mjekësisë në Lubjanë, Slloveni.

Takimi i 4-të i kirurgëve kardiovaskular – Spitali klinik Zhan Mitrev, Shkup, Maqedoni

Simpoziumi: Infeksionet HPV dhe sëmundjet e lidhura me to

Konferenca e Parë Ndërkombëtare për Biologjinë Molekulare – organizuar nga MANU

Simpoziumi Botëror i Shëndetit Studentor në Shkup, Maqedoni

Kongresi i 4-të Ballkanik për Mjekësinë Nukleare

Spitali Meche, projekt evropian për të reduktuar stresin tek fëmijët gjatë një vizite te mjeku – organizuar nga EMSA

Konferenca e dytë studentore për efikasitetin e energjisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm – organizuar nga ana e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Teknologjisë së Informacionit FEIT, ligjëruese aktive.

Kurs për shpëtimtimin nga uji – organizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë

Kurs motivues për dhurimin e gjakut – organizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë

Shkollë për Lidership – organizuar nga Korpusi i Paqes (USAID)

Simona Patcheva, Aljaz Levstek: Presyncope is not related to blood count abnormalities; COBISS.SI-ID=296687872 ISBN 978-961-94439-1-0 (pdf)

Monika Simonoska, Hristina Aslimoska, Simona Patcheva: Pathological presentation of atypical teratoid/rhabdoid tumor on CNS in pediatric patient; ISBN 978-608-4596-59-2: COBISS.MK-ID 96184330

Simona Patcheva, Elena Peneva, Svetlana Krstevska Balkanov: The Impact of Salmon Durie staging system (CRAB criteria) on newly diasgnosed patients with multiple myeloma in prognosis of achiving remission; 1st International Medical Students Congress Sarajevo

Simona Patcheva, Aleksandar Krleski: Impact of air polution in appeareance of respiratory diseases;  ISBN 978-9989-630-71-2: COBISS.MK-ID 100632842

Simona Patcheva, Nevena Ristevska, Shinisha Stojanovski: Postpartum thyroiditis autoimmunity in pregnancy; ISBN 978-608-4596-59-2: COBISS.MK-ID 96184330

Anglisht
Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Nikolla Hristov

Dr. Nikolla Hristov

Spec. në kirurgjinë kardiovaskulare

nikola.hristov@zmc.mk

Shihni profilin
Gorazd Konjanovski

Dr. Gorazd Konjanovski

Rezident në kardiokirurgji

gorazd.konjanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Sllobodan Iliq

Prof. Dr. Sllobodan Iliq

Kardiokirurg për fëmijë

slobodan.ilikj@zmc.mk

Shihni profilin
Zhan Mitrev

Doc. Dr. Zhan Mitrev

Kirurg kardiovaskular

Shihni profilin