Ekipi i Zan Mitrevit

Vasil Iliev

Specialist gjinekolog obstetër
Subspecialist urogjinekolog

vasil.iliev@zmc.mk

2000

Universität Rostock /University of Rostock (expert exchange) Rostock & Berlin,  German

1997

Disertacion doktorature, Doktor i shkencave mjekësore, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

1994-1997

Central Unioversity; Teknon SA, Barcelona, Spain

1992-1993

University of Tennessee, USA

1990-1991

University of Arkanssass, USA

1983 – 1988

Specializim në gjinekologji dhe obstetrikë, Klinika për gjinekologji dhe obstetrikë, Fakulteti i mjekësisë, Shkup

1982

Fakulteti i mjekësisë në Shkup

 

2014- sot

Doktor specialist në departamentin e gjinekologjisë në Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup

2014

Doktor specialist në departamentin e gjinekologjisë në Poliklinikën Filipi i Dytë në Strumicë

2012-2014

Konsultant në gjinekologji dhe obstetrikë në Sibenik, Kroaci

2010-sot

Profesor i Shkollës së mesme mjekësore “Shën Kliment”, Manastir

2010-2011

Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë “Shën. Llazar”, Shkup

2007 – sot

Profesor me orar të plotë pune në Fakultetin e Mjekësisë “Shën. Kiril dhe Metodij”, Shkup

2002 -2007

Profesor në Fakultetin e Mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup

1982-2010

Klinika për gjinekologji dhe obstetrikë, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

1985-1996

As. Prof. në Fakultetin e Mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup

 

2005

Projekt ndërkombëtar “Vault prolapsed”, Fakulteti i mjekësisë Shkup dhe Fakulteti i mjekësisë Ljubljanë

1998

DAAD-expert grant, fakulteti i mjekësisë Univerzitet Rostok, Gjermani

University of London (expert exchange), London, UK

Kontrolle dhe intervenime ambulatore

– Gjinekologjike

 • Kontroll gjinekologjik, PAP test, kontroll me ultratingull (dopler, 3D)
 • Kontroll urogjinekologjik (rënie të organeve gjenitale, urinim të pakontrolluar)
 • Kolposkopi, tipizim HPV, biopsi të ndryshimeve të organeve gjenitale
 • Curettage të mitrës, mënjanim të polipeve
 • Mënjanim të lythave të organeve gjenitale
 • Mjekim të cistës Bartolin
 • Histeroskopi ambulatore
 • Histerosalpinografi
 • Punksion të cistave të vezoreve, punktim të folikulave, transferim embrioni

– Obstetrike

 • Diagnostikim të hershëm të shtatzënisë, ndjekje  të shtatzënisë
 • Kontrolle me ultratingull në shtatzëni, ultratingull 4D, kontrolle skrining gjatë shtatzënisë
 • Ndërprerje të shtatzënisë – abort
 • Aminocentezë, horionbiopsi

Operacione intervenuese

– Gjinekologjike

 • Operacione të mitrës: mënjanim të miomave, mënjanim të mitrës abdominale, vaginale, laparoskopike
 • Operacione të qafës së mitrës: jonizim me thikë ose me korrent, plastikë të qafës së mitrës
 • Operacione të valvulës dhe vaginës
 • Operacione të vezoreve, mënjanim të cistave, adhezime, mënjanim të vezoreve
 • Operacione të tubave fallopiane: plastikë në trajtimin e sterilitetit dhe aplikim të fekondimit in vitro
 • Operacione për përmirësim të statikës së organeve gjenitale gjatë rënies së tyre
 • Operacione për mjekim të urinimit të pakontrolluar gjatë sforcarjes (me shirit dhe pa shirit)
 • Operacione për mjekim të të gjitha llojeve të karcinomave të organeve gjenitale
 • Operacione laparaskopike
 • Operacione për mjekim të shtatzënisë jashtë mitrale
 • Histeroskopi: mënjanim të murit ndarës së mitrës, polipe dhe mioma në zbrazëtirën e mitrës

– Obstetrike

 • Vendosje të cerclage
 • Lindje, lindje në ujë, lindje të padhembshme
 • Prerje cezariane
 • Ekstraktues me vakum
 • Auditim manual dhe instrumental të mitrës pas lindjes

 • Shoqata e gjinekologëve dhe obstetërve të R. së Maqedonisë
 • Shoqata maqedonase e mjekëve
 • Shoqata për urogjinekologji dhe kirurgji rekonstruksioni pelvike të R. së Maqedonisë – kryetar
 • ESGO – shoqata evropiane për onkologji gjinekologjike
 • MIPS – shoqata mesdhetare për inkontinencë dhe prolaps

 1. Vasil Iliev, Irena Andonova
  Uterus – preserving vaginal surgery versus vaginal hysterectomy for correction of female pelvic organ prolapsed ; Prilozi MANU XXXV1 2014
 2. Vasil Iliev, Irena Andonova
  Minimally invasive surgery for stress urinary incontinency- MESH complications;
  Prilozi MANU XXXV2 2014
 3. Irena Andonova,Vasil Iliev, Nikica Zivkovic
  Periodontal disease and risk for preterm birth: a case control study
  Serbian journal of experimental and clinical research- mart 2015
 4. Irena Andonova,Vasil Iliev, Nikica Zivkovic, Edita Susic
  Can oral bacteria cause pregnancy complications ? : Prilozi Manu, in editing

Anglisht

Spanisht

Kroatisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Irena Andonova

Dr. Irena Andonova

Specialist gjinekolog - obstetër

irena.andonova@zmc.mk

Shihni profilin
Jelena Goluboviq

Dr. Jelena Goluboviq

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

jelena.golubovikj@zmc.mk

Shihni profilin
Violeta Nikolov

Dr. Violeta Nikolov

Gjinekologe

viоleta.nikolov@zmc.mk

Shihni profilin