Ekipi i Zan Mitrevit

Xhuliana Mihajllovska

Specialiste endokrinologe

djuliana.mihajlovska@zmc.mk

2015 -2021

Specializimi në Endokrinologji
Klinika Universitare për Endokrinologji, Diabet dhe Sëmundje Metabolike, Shkup

2008 -2014

Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme
Universiteti “Shën. Kiril dhe Metodi” – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2004 -2008

Teknik farmaceutik
SMUGS Dr. Pançe Karagjozov, Shkup

2022 – sot

Specialistе endokrinologе në Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup

2016 -2017

Doktor i mjekësisë së përgjithshme në Qendrën Emergjente në Spitalin e Përgjithshëm, Kumanovë

2019

-Çertifikatë për pjesëmarrje në takim ekspertësh: Diabeti tip 2 në praktikën klinike-sfida të vjetra dhe mundësi të reja

-Attendance at the EAA Summer School in Testis Histology and Pathology for Clinical Andrologists and Embryologists provided by The University of Zagreb School of Medicine, the Rigshospitalet Copenhagen and the European Academy of Andrology

-Certificate for participating as a speaker at the Sixth Congress of the Macedonian Society of Cardiology with international participation

-Çertifikatë për pjesëmarrje në mbajtjen e katërt të Ditëve të Diabetit me pjesëmarrje ndërkombëtare

2018

-Certificate for attendance: Leadership in medicine, Beyond clinical care: The effective leadership workshop, Medical Education International MEI

-Çertifikatë për pjesëmarrje në Kongresin e Pestë Maqedonas të Endokrinologjisë me pjesëmarrje ndërkombëtare dhe mbajtjen e tretë të Ditëve të Diabetologjisë me pjesëmarrje ndërkombëtare.

-Certifikatë për pjesëmarrje me mbajtjen e seminarit me temë: Rekomandime dhe risi për trajtimin e diabetit

2017

-Certifikate per pjesemarrje ne leksion – “Tendencat e reja ne menaxhimin e diabetit”

-Certifikatë për pjesëmarrje me trajnimin të suksesshem për PLS – Pediatric life support

-Çertifikatë ër pjesëmarrje me trajnimin të suksesshem për ATLS – Advanced Trauma Life Support

-Сертификат за учество на ЕАСД Постдипломски курс на тема: “Дијабетесот и неговите компликации”

-Çertifikatë për pjesëmarrje në kursin pasuniversitar EASD me temë: “Diabeti dhe komplikimet e tij”

2016

-Çertifikatë për pjesëmarrje në seminar: “Tuberkulozi – arritjet dhe sfidat e së ardhmes”.

-Vërtetim për pjesëmarrje në takim pune-edukativ të Shoqatës Shkencore të Endokrinologëve dhe Diabetologëve të Maqedonisë me temë: Polineuropatia diabetike – sfidat në mjekim.

-Çertifikatë për pjesëmarrje në seminar me temë – Diabeti tip 2 – nga parandalimi në trajtimin e duhur

2015

Сертификат за учество на работилница ͈ Контрола на туберкулозата” во рамките на проектот ͈ДОТС интервенции во Република Македонија”

2012

-Çertifikatë për trajnim të përfunduar si edukator të bashkëmoshatarëve për parandalimin e HIV/AIDS dhe infeksioneve seksualisht të transmetueshme

– Certifikatë për trajnim të kryer në temën e motivimit në dhurimin e gjakut dhe marrjen e titullit Motivator në kuadër të Klubit 25 në Kryqin e Kuq të Qytetit të Shkupit.

-Çertifikatë për pjesëmarrje në Kongresin e 35-të Ndërkombëtar të Mjekësisë

2010

-Çertifikatë për pjesëmarrje në workshop për trajnimin e personave të rinj të motivuar për dhurimin e gjakut në kuadër të projektit “Club 25” “Super është të jesh i ri, cool është të jesh human.

-Çertifikatë për pjesëmarrje në një trajnim 6 orësh për ndihmën e parë në kuadër të projektit “Club 25” “Super është të jesh i ri, cool është të jesh human”

– Mirënjohje për kontributin e veçantë në realizimin e aktiviteteve programore të Klubit të Dhuruesve të Gjakut të Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit me rastin e 65 vjetorit të ekzistencës së Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit.

2019

-I. Bitoska, B. Todorova, Dzuliana Mihajlovska, M. Toshevska. “Diabetes in pregnancy and risk for mother and newborn”

-Marijan Bosevski, Dzuliana Mihajlovska: Selection of biomarkers and their significance in the assessment of certain modalities of cardio-renal injuries, 4th International Cardionephrology and Hypertension Congress

2018

-Dzuliana Mihajlovska, Ivica Smokovski, Gordana Pemovska; Steps in M. Cushing`s diagnosis – a case report, Abstract

 

Anglisht

Spanisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

No related doctors found.