Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Gjinekologji dhe obstetrikë

Me anë të klikimit në linkun në vijim mund të bëni rezervimin e terminit tuaj on-line ose duke na kontaktuar në numrin tonë të telefonit në 02 3091 484

Prof. Dr. Vasil Iliev
Dr. Irena Andonova