Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Psikologji dhe psikoterapi

Me anë të klikimit në linkun në vijim mund të bëni rezervimin e terminit tuaj on-line ose duke na kontaktuar në numrin tonë të telefonit në 02 3091 484

Psikodiagnostikim dhe vlerësim psikologjik

Doc. Dr. Kristina Egumenovska

Marija Axhioska

Aleksandra Petroski