Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Борјанка Георгиева

Субспецијалист кардиолог

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

 ОБРАЗОВАНИЕ, ЕДУКАЦИИ И РАБОТНО ИСКУСТВО:
1972 Дипломира на Медицинскиот факултет ,,Кирил и Методиј,, Скопје.
1973 Лекар по општа пракса, Клинички Центар, Велес
1974 Лекар по општа пракса, Интерно одделение, Воена болница, Скопје
1975-1980 Специјализација по Интерна медицина на Медицинскиот факултет, Скопје
1980-1986 Специјалист интернист, Интерно одделение, Воена болница, Скопје
1986 ВМА, Белград, одделение за Кардиологија (едукација во дијагностиката)
1986-2003 Специјалист интернист, Интензивна нега со коронана единица, Воена болница
1987 ВМА Белград, едукација во ургентен центар, проф. Др Матуновиќ
1989 Сремска Каменица, неинвазивна дијагностика во Кардиологијата
1989-2003 Началник на одделение за Интензивна нега и коронарна единица, Воена болницва, Скопје
1996-1997 Bundesverkrankenehaus и Универзитетски центар Eselsberg-Ulm, одделение за интензивна нега и кардиолошки дијагностики центар кај Проф. Др П. Мајер
1998 Еходијагностика, ИСЗ, Скопје, проф. Др Спирова
2001-2003 Супспецијализација по Крдиологија при ИСЗ- Скопје
2003 Специјалист кардиолог, Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје, Република Македонија (од , 2004 до денес)
2008 Супспецијалист Кардиолог
2009 Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

Неинвазивни процедури

  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Стрес ехокардиографја
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
  • Спирометрија