Закажете преглед

Закажи преглед

Земањето на примероци за анализа за COVID-19 се врши единствено по претходно закажување

Почитувани,

Ве информираме дека примањето и земањето на примероци за анализа за COVID-19 се врши единствено по претходно закажување.

Пожелно е сите закажувања да се вршат електронски преку следнава електронска пошта: infosalter@zmc.mk.

Доколку немате можност да го направите закажувањето електронски, Ве молиме да се јавите на тел. 02/3091-484 секој ден во период од 07 до 19 часот.

Со почит,

Жан Митрев Клиника

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

borjanka.georgieva@zmc.mk

2001-2003

Супспецијализација по Крдиологија при ИСЗ- Скопје

1975-1980

Специјализација по Интерна медицина на Медицинскиот факултет, Скопје

1972
Дипломира на Медицинскиот факултет ,,Кирил и Методиј,, Скопје

 

2004 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Суб специјалист по кардиологија во Клиничка болница “Жан Митрев„ Скопје, Република Македонија

1989-2003

Шеф на одделение за Интензивна нега и коронарна единица, Воена болницва, Скопје

1989
Сремска Каменица, неинвазивна дијагностика во Кардиологијата

1980-1986

Специјалист интернист, Интерно одделение, Воена болница, Скопје

1974

Лекар по општа пракса, Интерно одделение, Воена болница, Скопје

1973

Лекар по општа пракса, Клинички Центар, Велес

2009

Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

1987

ВМА Белград, едукација во ургентен центар, проф. Др Матуновиќ

1986

ВМА, Белград, одделение за Кардиологија (едукација во дијагностиката)

 

Неинвазивни процедури

  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Стрес ехокардиографја
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
  • Спирометрија

Англиски

Српски