Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

borjanka.georgieva@zmc.mk

2001-2003

Супспецијализација по Крдиологија при ИСЗ- Скопје

1975-1980

Специјализација по Интерна медицина на Медицинскиот факултет, Скопје

1972
Дипломира на Медицинскиот факултет ,,Кирил и Методиј,, Скопје

 

2004 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Суб специјалист по кардиологија во Клиничка болница “Жан Митрев„ Скопје, Република Македонија

1989-2003

Шеф на одделение за Интензивна нега и коронарна единица, Воена болницва, Скопје

1989
Сремска Каменица, неинвазивна дијагностика во Кардиологијата

1980-1986

Специјалист интернист, Интерно одделение, Воена болница, Скопје

1974

Лекар по општа пракса, Интерно одделение, Воена болница, Скопје

1973

Лекар по општа пракса, Клинички Центар, Велес

2009

Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

1987

ВМА Белград, едукација во ургентен центар, проф. Др Матуновиќ

1986

ВМА, Белград, одделение за Кардиологија (едукација во дијагностиката)

 

Неинвазивни процедури

  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Стрес ехокардиографја
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
  • Спирометрија

Англиски

Српски