Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Место на раѓање:

Крива Паланка, Македонија

E-mail:

emil.stoicovski@zmc.mk

1983-1987

Физиотерапевтски техничар

Средно медицинско училиште,, Др. Панче Караѓозов’’-

Скопје, Македонија

 

1988-1994

Доктор на медицина

Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’

Медицински факултет

Скопје, Македонија

 

1995

Положил државен испит

Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’

Медицински факултет

Скопје, Македонија

 

1999-2003

Положил специјалистички испит по Анестезиологија и реанимација

Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’

Медицински факултет

Скопје, Македонија

 

ПРОФЕСИОНАЛНО УНАПРЕДУВАЊЕ И ПОСТДИПЛОМСКИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • European congress of anaesthesiologists in Firenza, Italy ,2002
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Veliko Tarnovo, Bulgaria , 2005
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia , 2002
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia , 2005
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia , 2010
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,1999-Cardio circular system, blood and blood derivates from anaesthetic aspect
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2000-Respiration, Thorax, Anaesthesia of head and neck
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2001-Intensive healing, Urgent medicine, Blood and transfusion of blood
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A), Dojran, Macedonia, 2002-Mother, Child.  Unexpected effects of medicines
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2003-Neuro surgical anaesthesia and intensive healing, loco regional anaesthesia and pain therapy
 • European Resuscitation Council – ERC, Advance Life Support Cource 2009
 • Стручна обука за користење на церебрална оксиметрија, Клинички центар Љубљана, Р. Словенија, декември 2011
 • IV Simpozium decije anestezije, Mehanicka ventilacija dece, November 2012, institut za majku I dete Srbije, Beograd
 • Едукативен стручен престој на Институтот за мајка и дете во Белград, Р. Србија, усовршување во областа на неонаталната анестезија и интензивна нега, мај 2013
 • Асистент на предметот Анестезиологија и реанимација при Универзитетот “Гоце Делчев”, Штип март 2013
 • Учество на летната школа за педијатриска анестезија организирано од српското здружение за педијатриска анестезија, Белград, Р. Србија, април 2014
 • Стручен престој во “Sudwest deutche sporttraumatologie clinic” Штутгард, Р. Германија, јануари 2015

Мај 2005- до денес

Специјалист по анестезиологија и реанимација

Специјална болница за кардиохирургија ‘’ Филип II ‘’

Скопје, Македонија

Филип II е многу успешна Македонска кардио хируршка болницата, чија основна дејност е лекување и вршење на сите видови на кардио третмани, вклучувајќи кардио операции.

 • Комплетно оспособенза независно вршење на анестезија, реанимација и интензивна нега во кардио-хирургијата.
 • Докажана способност во водењето на пациентот во единица за интензивна нега
 • Основно искуство во трансезофагијална ехокардиографија TEE
 • Квалификувани знаења и обемно искуство во целосна апликација на IABP
 • Познавања во апликација на CVVHDF филтри
 • Базични знаења за трансторакална ехокардиографија (TTE).
 • Асистирање во хируршка подготовка и дијагностицирање на пациенти
 • со срцеви заболувања.
 • Обезбедување на едукација и обука на млади специјалисти и специјализанти
 • Периодична контрола на опремата во врска со анестезија..
 • Рутинска работа со инвазивни следења.
 • Третман на акутна и хронична болка
 • Општа анестезија
 • Регионална анестезија
 • Регионални блокови
 • Кардио анестезија
 • Бронхоскопија
 • Третман на хронична болка
 • Поставување на инвазивен мониторинг
 • Амбулантска анестезија
 • Интензивно лекување
 • Транспорт на критично болни пациенти

 

1998 –2005

Специјалист по анестезиологија и реанимација во

Клиника за хируршки болести Св.Наум Охридски

Одел за анестезиологија, ранимација и интензивна грижа

Скопје, Македонија

Клиника за хируршки болести Св.Наум Охридски е специјализирана болница за општа и ургентна хирургија

 • Изведувал секаков вид на општа анестезија, вклучувајќи и неонатална анестезија, реанимација и интензивна нега.

 

1996 – 1998

Стручен соработник

Македонија Лек

Скопје, Македонија

 

 • Предавања и презентација на нови лекови и препарати од целата палета на лекови во болниците.
 • Претставување на компанијата на конгреси.
 • Член на Европското здружение на анестезиолозите од 2005 година
 • Член на европското здружение за реанимација, European Resuscitation Council – ERC од 2009