Илија Нешковски - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

ilija.neskovski@zmc.mk

1988-1996 Основно училиште “Јан Амос Коменски” –Скопје
1997-2000 Гимназија “Никола Карев “ – Скопје
2001-2007 Медицински факултет –Универзитет “ Св.Кирил и Методиј” –Скопје
2008-2009 ПЗУ “ Промедика ” – лекар по општа пракса
2009 Специјална болница “ Филип Втори”-шест месеци волонтерски стаж
2009 Започната специјализација по интерна медицина
2013 Специјалист по интерна медицина
2010-2014 ПЛИВА Дооел Скопје – стручен соработник
2014 Специјална болница “Филип Втори” – оделение за интензивна нега

СТРУЧНО УСОВШУВАЊЕ:

  • EAGE postgraduate course 100 years of dictum “ No acid no Ulcer “ ; 4-6 ноември 2010,Загреб –Хрватска
  • 4-ти конгрес на македонското здружение по кардиологија ; 4-7 јуни 2010,Охрид МАкедонија
  • 18-ти конгрес на лекарите на Репубилка Македонија ; 15-18 јуни 2011,Охрид –Македонија
  • Втор конгрес на здружението на пнеумофтизиолози на Репубилка Македонија ;3-5 ноември 2011,Скопје-Македонија
  • 5-ти конгрес на на педијатрите на Репубилка Македонија;  05-09 октомври 2011,Охрид-Македонија
  • 4-ти конгрес  на македонскотоздружение за нефрологија,дијализа,трансплантација и вештачки органи ;  21-24 јуни 2012 ,Охрид-Македонија
  • Симпозиум  “ Новини во педијатријата 2013 “ во организација на здружението на педијатри на Репубилка Македонија