Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Место на раѓање:

Кочани, Македонија

E-mail:

vilma.ampova@zmc.mk

2018
Супспецијализација по Кардиологија на Медицински факултет Гоце Делчев – Штип

2011
Специјализација по интерна медицина на Медицински факултет Св. Кирил и Методи – Скопје

2002
Вработена во ПЗУ Филип Втори – Скопје

2001
Завршен Медицински факултет на Медицинска Академија – Софија, Р. Бугарија

 

 

 

 

 

2016 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Субспецијалист по кардиологија во “Zan Mitrev Clinic”, Скопје, Македонија

2002 – во тек

Инвазивна и неинзазивна Кардиологија во ПЗУ Филип Втори – Скопје

 • Трансторакална ехокардиографија (3500/година)
 • Дијагностички коронарографии (трансрадиални, трансфеморални)
 • Перкутани коронарни интервенции (балондилатации и коронарни стентирање) .
 • Асистирање при конгенитални интервентни процедури (дивајси) – адулти и деца.
 • Имплантација на интра-аортална балон пумпа (ИАБП)
 • Инвазивен мониторинг (CVK, артериски катетер, пулмонален катетер)

2009
Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2007
– Курс за Трансторакална ехокардиографија и нејзина клиничка апликација во организација на Европската асоцијација за ехокардиографија – Белград, Р. Србија

-Едукација за Контрола на Интрахоспитални инфекциии во Клинички Болнички Центар – Ребро – Загреб, Р. Хрватска, под менторство на Проф. Др. Смиља Калениќ

2006-2007
Едукација Интервентна Кардиологија под менторство на Проф. Др. Сашко Кедев

 • Неинвазивни процедури
  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер на артериската циркулација на врат и на екстремитетите
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и АБП мониторирање
  • Спирометрија
 • Инвазивни процедури
  • коронарографијa и срцева катетеризација ( инвазивна дијагностика)
  • Стентирање на коронарните артерии и артериите на периферија
  • третман на вродени срцеви мани
  • кардиоверзија
  • плеурална пункција
  • транскраниален доплер
 • Член на лекарска Комора на Р. Македонија
 • Член на Македонското Кардиолошко Здружение
 • Член на Европското Кардиолошко Здружение
 • Член на Македонското Здружение за Интрахоспитални инфекции
 • Член на Македонското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Европското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Македонското Здружение за Кардиална, Торакална, Васкуларна и ендоваскуларна хирургија

Англиски

Бугарски

Српски