Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Место на раѓање:

Кочани, Македонија

E-mail:

vilma.ampova@zmc.mk

2011

Специјализација по интерна медицина на Медицински факултет Св. Кирил и Методи – Скопје

2001
Завршен Медицински факултет на Медицинска Академија – Софија, Р. Бугарија

2002 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Субспецијалист по кардиологија во Клиничка болница “Жан Митрев“, Скопје, Македонија

2009
Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2007
– Курс за Трансторакална ехокардиографија и нејзина клиничка апликација во организација на Европската асоцијација за ехокардиографија – Белград, Р. Србија

-Едукација за Контрола на Интрахоспитални инфекциии во Клинички Болнички Центар – Ребро – Загреб, Р. Хрватска, под менторство на Проф. Др. Смиља Калениќ

2006-2007
Едукација Интервентна Кардиологија под менторство на Проф. Др. Сашко Кедев

 • Неинвазивни процедури
  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер на артериската циркулација на врат и на екстремитетите
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и АБП мониторирање
  • Спирометрија
 • Инвазивни процедури
  • коронарографијa и срцева катетеризација ( инвазивна дијагностика)
  • Стентирање на коронарните артерии и артериите на периферија
  • третман на вродени срцеви мани
  • кардиоверзија
  • плеурална пункција
  • транскраниален доплер
 • Член на лекарска Комора на Р. Македонија
 • Член на Македонското Кардиолошко Здружение
 • Член на Европското Кардиолошко Здружение
 • Член на Македонското Здружение за Интрахоспитални инфекции
 • Член на Македонското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Европското Здружение за Ресусцитација

Англиски

Бугарски

Српски