Caktoni kontroll

Schedule a review

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Ekipi i Zan Mitrevit

Kthehu tek Mjekët

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

Vendi i lindjes:

Skopje, Maqedoni

E-mail:

ilija.neskovski@zmc.mk

1988-1996 Shkollën fillore “Jan Amos Komenski” – Shkup
1997-2000 Gjimnazin “Nikolla Karev” – Shkup
2001-2007 Fakultetin e mjekësisë – Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” – Shkup
2008-2009 ISHP “Promedika” – mjek i praktikës së përgjithshme
2009 Spitali special “Filip i Dytë” – gjashtë muaj praktikë vullnetare
2009 Filloi specializimin për mjekësi interne
2013 Specialist për mjekësi interne
2010-2014 PLIVA Dooel Shkup – bashkëpunëtor profesional
2014 Spitali special “Filip i Dytë” – departamenti për kujdes intensiv

AVANCIM PROFESIONAL:

  • EAGE postgraduate course 100 years of dictum “ No acid no Ulcer “ ; 4-6  nëntor 2010, Zagreb – Kroaci
  • Kongresi i 4-të i shoqatës maqedonase për kardiologji; 4-7 qershor 2010, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i 18-të i mjekëve të Republikës së Maqedonisë ; 15-18 qershor 2011, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i dytë i shoqatës së pneumoftiziologëve të Republikës së Maqedonisë; 3-5 nëntor 2011, Shkup – Maqedoni
  • Kongresi i 5-të i pediatërve të Republikës së Maqedonisë;  05-09 tetor 2011, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i 4-të i shoqatës maqedonase për nefrologji, dializë, transplanto dhe organe artificiale;  21-24 qershor 2012, Ohër, Maqedoni
  • Simpozium “Risi në pediatrinë 2013” në organizim të shoqatës së pediatërve të Republikës së Maqedonisë