Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

Place of birth:

Skopje, Maqedoni

E-mail:

ilija.neskovski@zmc.mk

1988-1996 Shkollën fillore “Jan Amos Komenski” – Shkup
1997-2000 Gjimnazin “Nikolla Karev” – Shkup
2001-2007 Fakultetin e mjekësisë – Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” – Shkup
2008-2009 ISHP “Promedika” – mjek i praktikës së përgjithshme
2009 Spitali special “Filip i Dytë” – gjashtë muaj praktikë vullnetare
2009 Filloi specializimin për mjekësi interne
2013 Specialist për mjekësi interne
2010-2014 PLIVA Dooel Shkup – bashkëpunëtor profesional
2014 Spitali special “Filip i Dytë” – departamenti për kujdes intensiv

AVANCIM PROFESIONAL:

  • EAGE postgraduate course 100 years of dictum “ No acid no Ulcer “ ; 4-6  nëntor 2010, Zagreb – Kroaci
  • Kongresi i 4-të i shoqatës maqedonase për kardiologji; 4-7 qershor 2010, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i 18-të i mjekëve të Republikës së Maqedonisë ; 15-18 qershor 2011, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i dytë i shoqatës së pneumoftiziologëve të Republikës së Maqedonisë; 3-5 nëntor 2011, Shkup – Maqedoni
  • Kongresi i 5-të i pediatërve të Republikës së Maqedonisë;  05-09 tetor 2011, Ohër, Maqedoni
  • Kongresi i 4-të i shoqatës maqedonase për nefrologji, dializë, transplanto dhe organe artificiale;  21-24 qershor 2012, Ohër, Maqedoni
  • Simpozium “Risi në pediatrinë 2013” në organizim të shoqatës së pediatërve të Republikës së Maqedonisë