Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија - Суб спец. по кардиологија

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

ivan.milev@zmc.mk

2008

Супспецијализација по кардиологија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1996-2000

Специјализација по Педијатрија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1995

Клиника по Педијатрија, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1988-1994

Медицински Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија

2019

CSI (Congenital and structural interventions) Asia and Pacific, орална презентација и панелист,  Гуанжу, Кина

2019

Работилница со обука на лекари во дијагностика и третман на пациенти со пулмонална хипертензија- Национален Центар за Пулмонална Хипертензија, Мадрид

 2018

Практична обука *(hands on) во Универзитската болница Mehmed Akif Ersoy фокусирна на перкутано затварање на вентрикуларен септален дефект, Истанбул

2017

Работилница со обука на лекари во дијагностика и третман на пациенти со пулмонална хипертензија- Национален Центар за Пулмонална Хипертензија, Мадрид

 2014

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2014

CSI – Congenital and structural interventions- Frankfurt Germany

2014

Tренинг курс за интервентни радиолошки процедури, Национален Центар за васкуларни болести, Братислава, Словачка

2012

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2012

EAE Teaching Course of Advance Echocardiography, European association of Echocardiography, Скоје, Македонија

2011

Асистент при УГД Штип – Факутет за Медицински Науки

2011

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2009

Тренинг курс за емболизирачки техники, Cook medical, Сарагоза, Шпанија

2008

Курс по ехокардиографска техника и и нејзина клиничка апликација, Европска асоцијација по ехокардиографија, Белград, Србија

2008

Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

 • Неинвазивни процедури
  • ЕХО-кардиографија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
 • Инвазивни процедури
  • Затварање на атријален септален дефект (АСД)
  • Балон валвунолопластика на пулмонална стеноза
  • Затварање на перзистентен дуктус антериосус (ДАП)
  • Балон ангиопластика на аорта за решавање на аортна коарктација
  • Балон валвунолопластика на аортна валвула
  • Затварање на вантрикуларен септален дефект (ВСД)
  • Емболизација на коронарна фистула
  • Коронарна ангиографија
  • Десна и Лева срцева катетеризација
  • Периферна ангиографија
  • Перкутани коронарни интервенции
  • Перкутани артериски интервенции на каротидни артерии (CAS)
  • Перкутани артериски интервенции на периферни крвни садови (PTA)
  • Емболизација на артериски тумори
  • Третман на акутно интестинално крварење
  • TACE трансартериална хемотерапија
  • Перкутан третман на ренално фибромускулна диплазија
  • Перкутано затварање на паравалвулатни отвори
  • Поставување на интрааортна балон пумпа
  • Поставување на инвазивни антериски и венски линии
  • Ендотрахеална интубација

2008      Македонска асоцијација по Кардиологија

2008      Европска кардиолошка асоцијација.

2008      Европска кардиолошка асоцијација.

2000      Македонска лекарска комора

Англиски

Српски