Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Радиолог

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

lidija.veljanovska@zmc.mk

1991-1997 Медицински Факултет при Универзитетот “Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија
1997-1998 Ургентен Центар , Воена болница , Скопје ,Македонија
1998-1999 Приватна здравствена организација, Куманово
2000-2004 Специјализација по радиодијагностика –Радиолошки Институт ,Медицински Факултет Скопје, Македонија
2000 Специјализација по радиодијагностика Универзитетска болница Меркур, Загреб, Хрватска
2001 Посета на Европска школа за ултразвук ,Темишвар, Романија
2002-2007 Вработена на Институт за Радиотерапија и Онкологија , Медицински факултет Скопје
2006 Курс за ПЕТ/КТ прегледи во Онкологија , Европска асоцијација за Нуклеарна Медицина, Виена, Австрија
2006 Тренинг за МСКТ дијагностика и ПЕТ/КТ прегледи , Клиника  Хуманитас , Милано Италија
2007 Вработена како специјалист по радиодијагностика во Специјалната болница Филип Втори , Скопје , Македонија
2007 Тренинг за 64 слојна КТ  дијагностика , Клинички Центар Белград и Институт за Кардиоваскуларни заболувања Дедиње, Сребија
2008 Тренинг за 64 слојна КТ  дијагностика  ( акцент на кардиоваскуларни прегледи), Кардиолошки Центар “CCN Cardiological Center North “Париз Франција

Интернационален семинар за Магнетна Резонанца Охрид, Македонија

2009 Конгрес за кардио прегледи со МР и КТ , Европсо здружение за кардиолошка радиологија , Лајпциг, Германија

Европски конгрес за радиологија , Виена, Австрија

Трети Балкански конгрес за Телемедицина – Скопје, Македонија

Интернацинален Симпозиум  State-of-the-Art Imaging, Таормина ,Сицилија

2010 Трета европска работилница за стереотаксична радиотерапија и радиохирургија на цело тело ,Брисел, Белгија
2013 Сертификат за  (on line) тренинг за кардио КТ прегледи

Симпозиум за новини во кардио МР и КТ прегледи , Кан, Франција

Петти уролошки конгрес, Скопје, Македонија

2013 Онколошки имиџинг курс, Дубровник, Хрватска

11ти XI Балкански радиолошки конгрес, Охрид, Македонија

2014 Кардиоторакален имиџинг курс, Палермо, Италија

Курс за менаџмент во радиологија, Болоња, Италија

2015 Тренинг за кардиоваскуларни КТ прегледи Будимпешта, Унгарија

Прегледи со ултазвук на мусколоскелетен систем, Трауматолошка болница, Загреб, Хрватска

2016 Интернационално здружение за скелет – работилница, Скопје, Македонија

Напреден тренинг за МР прегледи на срце, Загреб, Хрватска

Напреден тренинг за МР прегледи на дојки и женска карлица, Атина, Грција

Балкански радиолошки конгрес, Солун, Грција

2017 Едукација за МР на темпоромандибуларен зглоб , Оддел за Неурорадиологија, Клинички Центар Љубљана; Словенија

  Награди:

  1. 2008 Втора награда за најдобра постер презентација на Балкански Радиолошки Конгрес , Србија

Дијагностика:

  • Нативни  RTG графии по системи
  • Интравенски урографии
  • МСКТ по системи
  • ЕХО на тироидеа и ехо на дојка
  1. Mitrev Z, Belostotski V, Veljanovska L, Hristov N. Images in cardio-thoracic surgery: DeBekay repair for type III thoracoabdominal aortic aneurysm. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 May; 35 (5): 905th Epub 2009 Mar
  2. Mitrev Z, Veljanovska L, Hristov N. Images in cardiothoracic surgery. Aorto-bilateral-femoral-bilateral-popliteal bypass for Leriche syndrome with occlusion of both superficial femoral arteries.Ann Thorac Surg. 2009 Aug; 88 (2): 683
  3. Belostotsky V, Veljanovska L, Hristov N, Mitrev Z. Dual left anterior descending artery distribution. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Apr; 10 (4): 648-9. Epub 2010 Jan 15
  4. Right coronary ostium agenesis – a case report , Zvonko Atanasov, L.Veljanovska, B.Bozinovska, I.MIlev, S.Idrizi, M.Klinceva, Z.Mitrev , Heart Surgery Forum Journal, September 2009, pp-108, Volume 12, Suppl.1