Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Симона Деспотовска

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

Place of birth:

E-mail:

simona.despotovska@zmc.mk

2001-2009

Основно училиште ,,Лазо Трповски‘‘ – Скопје

 

2009-2013

Средно медицинско училиште ,,Др. Панче Караѓозов‘‘ – Скопје

 

2013-2019

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј‘‘- Скопје Медицински факултет  – Општа медицина (Доктор по медицина)

 

2019

Положен државен испит и Лиценца за работа при Лекарска комора на Република Северна Македонија

2020 – во тек  

Доктор на медицина во Zan Mitrev Clinic

2019

Приправнички стаж при ЈЗУ Градска општа болница ,,8-ми Септември‘‘ – оддел хирургија и ургентен центар (Доктор по медицина)

2019

Учество на проект по повод одбележување на ,,Ден на ретки болести‘‘ организиран од страна на Одборот за медицинска едукација при Македонската Медицинска Студентска Асоцијација – Скопје

2019

Активно учество на Интернационалниот Конгрес на Медицински Науки за студенти и млади лекари, при Медицинскиот факултет во Софија, Бугарија;

Орална презентација на тема: ,,Primary cardiac hemangioendothelioma incidentally discovered during pregnancy: a case report ‘’

2019

Учество на ,,Работилница за подобрување на знаењата и вештините на здравствените работници за рано откривање и рана интервенција кај деца со попреченост‘‘, при Македонско Лекарско Друштво


2018

Учество на Првата Конференција за Приказ на Случаи за студенти, млади лекари и специјализанти, при Македонска Медицинска Студентска Асоцијација – Скопје

2018

Учество на проектот ,,Диференцијална дијагноза чекор по чекор и Клинички вештини‘‘ на тема: ‘‘Абдоминална болка’’ – УКИМ, Скопје

2018

Учество на проектот ,,Пренатална дијагностика и хируршки третман на вродени срцеви заболувања’’ – УКИМ, Скопје

2017

Летна школа по ургентна медицина, Охрид

  • Лекарска Комора на Република Северна Македонија

S.Despotovska, Lj.Georgievska-Ismail: Primary cardiac hemangioendothelioma incidentally discovered during pregnancy: a case report.

Англиски

Германски