Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Zan Mitrev Diagnostic – Strumica

ПЗУ Жан Митрев Дијагностик во Струмица располага со следните амбуланти:

  • Специјалистичка ординација по интерна медицина
  • Специјалистичка ординација по ортопедија
  • Специјалистичка ориднација по урологија
  • Дијагностичка биохемиска лабораторија
  • Лабораторија за молекуларна дијагностика
  • Ординација по радиодијагностика
  • Фила Аптека

Работно време:

Од понеделник до петок 08:30 – 16:30 часот