Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

COVID-19

Në përputhje me implikimet serioze të pandemisë nga virusi SARS-CoV-2, dhe me qëllim për të pasur një akses gjithëpërfshirëse për t’u përballur me të në aspektin e diagnostikimit dhe trajtimit, klinika jonë ka zbatuar zgjidhje të përshtatshme të cilat përfshijnë: zbulimin e virusit nga RT-PCR dhe kryerjen e testit të shpejtë të antigjenit; monitorimin e pacientëve pozitivë me anë të kryerjes së analizave rutinë të parametrave të rëndësishëm laboratorikë; kryerjen e radiografisë së mushkërive; ekzaminimet dhe vlerësimet e gjendjes së pacientit nga mjekët tanë në pikën për COVID-19, si dhe shtrimin në spital dhe trajtimin e suksesshëm të pacientëve me pamje të rëndë klinike në qendrën tonë COVID-19.