Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Menaxhimi

Drejtor:

Zhan Mitrev

Drejtor i Mjekësisë:

Elena Ambarkova Vilarova

Infermiere kryesore:

Svetlana Onceva

Shef i Administratës:

Viktorija Dojchinovska

Hulumtime dhe zhvillime mjekësore::

Rodni Rosalia

Shef i marketingut dhe PR::

Jadranka Nakova

Shef i shërbimit ligjor dhe burimeve njerëzore::

Dragana Avramovska

Shef i departamentit të trajtimit ambulator::

Enver Idoski

Shef i departamentit të radiologjisë dhe diagnostikimit intervenues::

Nikola Hristov

Shef i bllokut operativ::

Ivan Milev