Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Menaxhimi

Drejtor:

Zhan Mitrev

Drejtoresha e mjekësisë:

Elena Ambarkova Vilarova

Kryeinfermiere :

Svetlana Onçeva

Drejtoresha e administratës:

Viktorija Dojçinovska

Drejtoresha e marketingut dhe PR:

Jadranka Nakova

Drejtoresha e shërbimit ligjor dhe burimeve njerëzore:

Dragana Avramovska

Drejtor i departamentit të trajtimit ambulator:

Enver Idoski

Drejtor i departamentit të radiologjisë dhe diagnostikimit intervenues:

Nikola Hristov

Drejtoreshë e sektorit të financave:

Cvetanka Markova

Shefe e departamentit për trajtimin spitalor:

Dr. Sllagjana Josheva Jovanovska