Doktorë - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Zhan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg
A

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Elena Ambarkova Vilarova

Specialiste tansfuziologe

C
D

Dr. Simona Despotovska

Doktor i mjeksisë

E

Doc. Dr. Kristina Egumenovska

Psikolog - psikoterapeut

F

Dr. Gjorgji Filev

Specialist pediatër

G

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Nikola Gjorgov

Electrophysiologist

Prim. Dr. Borislav Gogushevski

Specialist otorinolaringolog

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

H

Prim. Dr. Mane Haxhi-Mançev

Specialist në kirurgjinë e përgjithshme

Dr. Nikolla Hristov

Spec. në kirurgjinë kardiovaskulare

I

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Katerina Ignevska

Specialiste në mikrobiologji

Prof. Dr. Vasil Iliev

Gjinekolog obstetër

Dr. Anxhelka Ilieva

Specialiste në dermatovenerologji

J

Dr. Goran Jovic

Kirurg urolog

K

Dr. Millka Klinçeva

Specialist internist

Dr. Gorazd Konjanovski

Doktor i mjeksisë

L

Dr. Aleksandra Lazarevska

Specialiste në dermatovenerologji

M

Dr. Milan Markovski

Specialist internist

Sanja Mehanxhiska

Biolog molekular

Dr. Ivan Milev

Spec. pediatër

Prim. Dr. Jovan Mircevski

Subspecialist në kirurgjinë abdominale

Prof. Dr. Konstantin Mitev

Subspec. traumatolog

Akad. Dr. Zhan Mitrev

Kirurg kardiovaskular

N

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

Dr. Dashurie Neziri

Specialiste kardiologe

P
R

Rodni Rosalia

Imunologji tumorale dhe zhvillim të vaksinave

S
T
U

Dr. Petar Ugurov

Specialist kardiolog

V
Z

Dr. Pllaninka Zafirovska

Specialist internist

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste