Doktorë - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Zan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg

Kërko nga departamenti

 • Anestezi
 • Elektrofiziologjia
 • Gjenetikë dhe mjekësi të personalizuar
 • Gjinekologji
 • Kardiokirurgji
 • KARDIOKIRURGJIA TE FËMIJËT
 • kardioligji
 • Kirurgji abdominale
 • Kirurgji të përgjithshme
 • Kirurgji torakale
 • Kirurgji vaskulare
 • Kolonoskopia
 • Laboratori biokimik
 • mikrobiologji
 • Mjekësia e transfuzionit
 • Mjekësia interne
 • Neurologji dhe Neuropsikiatria
 • Ortopedi
 • OTOLARINGOLOGJI
 • pediatri
 • Psikologji dhe psikoterapi
 • Rentgen Diagnostikë
 • Stacionar (trajtimi në spital)
 • Terapia Fizike
 • UrologjiA

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Elena Ambarkova Vilarova

Specialiste tansfuziologe

B

Dr. Nadica Bozhinovska

Specialiste endokrinologe

C
D

Dr. Simona Despotovska

Doktor i mjeksisë

E

Doc. Dr. Kristina Egumenovska

Psikolog - psikoterapeut

F

Dr. Gjorgji Filev

Specialist pediatër

G

Dr. Nikola Gjorgov

Electrophysiologist

Prim. Dr. Borislav Gogushevski

Specialist otorinolaringolog

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

H
I
J

Dr. Goran Jovic

Kirurg urolog

K

Dr. Millka Klinçeva

Specialist internist

L

Dr. Aleksandra Lazarevska

Specialiste në dermatovenerologji

M

Dr. Sanja Marinkoviq

Doktor mjekësie

Dr. Milan Markovski

Specialist internist

Sanja Mehanxhiska

Biolog molekular

Akad. Dr. Zhan Mitrev

Kirurg kardiovaskular

N

Dr. Boban Neshkoski

Doktor mjekësie

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

Dr. Dashurie Neziri

Doktor mjekësie

P
R

Rodni Rosalija

Imunologji tumorale dhe zhvillim të vaksinave

S
T
U

Dr. Petar Ugurov

Doktor mjekësie

V
Z

Dr. Pllaninka Zafirovska

Specialist internist

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste