Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Zhan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg
A

Dr. Irena Andonova

Specialiste gjinekologe - obstetër

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Zvonko Atanasov

Specialist në radiodiagnostikë

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Elena Ambarkova Villarova

Specialiste në tranfuziologji dhe flebologji

B

Dr. Liljana Brajeviq

Spec. në kirurgjinë e pergjithshme - Subspec. në kirurgjinë torakale

C
D

Dr. Simona Despotovska

Doktor i mjeksisë

E

Doc. Dr. Kristina Egumenovska

Psikolog - psikoterapeut

G

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme - Subspec. në hematologji

Dr. Nikola Gjorgov

Electrophysiologist

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

H

Prim. Dr. Mane Haxhi-Mançev

Specialist në kirurgjinë e përgjithshme

Dr. Nikolla Hristov

Spec. në kirurgjinë kardiovaskulare

I

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Katerina Ignevska

Specialiste në mikrobiologji

Prof. Dr. Vasil Iliev

Specialist gjinekolog obstetër Subspecialist urogjinekolog

Dr. Anxhelka Ilieva

Specialiste në dermatovenerologji

J

Dr. Goran Joviç

Kirurg urolog

K

Dr. Katerina Vasileva Dimovska

Specialiste në pediatri

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Zhivorad Kocevski

Specialist në kirurgjinë plastike rikonstruktive dhe estetike

Dr. Gorazd Konjanovski

Rezident në kardiokirurgji

L

Dr. Aleksandra Lazarevska

Specialiste në dermatovenerologji

M

Dr. Milan Markovski

Specialist internist

Sanja Mehanxhiska

Biolog molekular

Dr. Ivan Milev

Pediatër - Kardiolog

Prim. Dr. Jovan Mircevski

Subspecialist në kirurgjinë abdominale

Prof. Dr. Konstantin Mitev

Subspec. traumatolog

Akad. Dr. Zhan Mitrev

Kirurg kardiovaskular

N

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

Dr. Zoran Nestorovski

Kirurg ortopedik

Dr. Dashurie Neziri

Specialiste kardiologe

P

Dr. Simona Patçeva

Specializante në kardiokirurgji

R

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

S

Dr. Danço Shurkov

Specialist otorinolaringolog

T
U

Dr. Petar Ugurov

Specialist kardiolog

V
Z

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste