Doktorë - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Zan Mitrev

Themelues dhe shefi kirurg

Kërko nga departamenti

 • Anestezi
 • Elektrofiziologjia
 • Gjenetikë dhe mjekësi të personalizuar
 • Gjinekologji
 • Kardiokirurgji
 • KARDIOKIRURGJIA TE FËMIJËT
 • kardioligji
 • Kirurgji abdominale
 • Kirurgji të përgjithshme
 • Kirurgji torakale
 • Kirurgji vaskulare
 • Kolonoskopia
 • Laboratori biokimik
 • mikrobiologji
 • Mjekësia e transfuzionit
 • Mjekësia interne
 • Neurologji dhe Neuropsikiatria
 • Ortopedi
 • OTOLARINGOLOGJI
 • pediatri
 • Psikologji dhe psikoterapi
 • Rentgen Diagnostikë
 • Stacionar (trajtimi në spital)
 • Terapia Fizike
 • UrologjiA

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Elena Ambarkova Vilarova

Specialiste tansfuziologe

C
D

Dr. Simona Despotovska

Doktor i mjeksisë

E

Doc. Dr. Kristina Egumenovska

Psikolog - psikoterapeut

F

Dr. Gjorgji Filev

Specialist pediatër

G

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Nikola Gjorgov

Electrophysiologist

Prim. Dr. Borislav Gogushevski

Specialist otorinolaringolog

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

H

Prim. Dr. Mane Haxhi-Mançev

Specialist në kirurgjinë e përgjithshme

Dr. Nikolla Hristov

Spec. në kirurgjinë kardiovaskulare

I

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Dr. Katerina Ignevska

Specialiste në mikrobiologji

Prof. Dr. Vasil Iliev

Gjinekolog obstetër

J

Dr. Goran Jovic

Kirurg urolog

K

Dr. Millka Klinçeva

Specialist internist

Dr. Gorazd Konjanovski

Doktor i mjeksisë

L

Dr. Aleksandra Lazarevska

Specialiste në dermatovenerologji

M

Dr. Sanja Marinkoviq

Doktor mjekësie

Dr. Milan Markovski

Specialist internist

Sanja Mehanxhiska

Biolog molekular

Dr. Ivan Milev

Spec. pediatër

Prof. Dr. Predrag Milojeviq

Spec. në kirurgjinë kardiovaskulare

Prim. Dr. Jovan Mircevski

Kirurg Abdominal, subspecialist

Doc. Dr. Konstantin Mitev

Subspec. traumatolog

Akad. Dr. Zhan Mitrev

Kirurg kardiovaskular

N

Dr. Boban Neshkoski

Doktor mjekësie

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

Dr. Dashurie Neziri

Doktor mjekësie

P
R

Rodni Rosalija

Imunologji tumorale dhe zhvillim të vaksinave

S

Dr. Boshko Stavreski

Kirurg abdominal

T
U
V
Z

Dr. Pllaninka Zafirovska

Specialist internist

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste