Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Lajme të reja në lidhje me SARS-CoV-2 në Maqedoni

Lajme të reja në lidhje me SARS-CoV-2 në Maqedoni

Genomat e para të SARS-CoV-2 të sekuencionuara në Maqedoni (15.06.2021)

Ekipi në Laboratorin e Gjenetikës dhe Mjekësisë së Personalizuar ishte i pari që arriti të sekuenciononte gjenomet e plota të koronavirusit SARS-CoV-2, të izoluar tek pacientët maqedonas në fillim të muajit qershor 2020. Përmes aksesit të gjeneratës së tretë të sekuencës në kohë reale, ekipi i biologëve molekularë deshifroi plotësisht të 30 mijë shkronjat e materialit gjenetik të virusit tek 10 pacientë maqedonas.

ZBULIMI I LLOJIT BRITANIK NË MAQEDONI (28.01.2021)

Në laboratorin e gjenetikës dhe mjekësisë së personalizuar është zbuluar prania e virusit të muatuar i ashtuquajtur lloji Britanik i koronavirusit. Mutacioni u përcaktua me sekuencën e ARN-së sipas rekomandimeve.

Si pjesë e punës kërkimore shkencore, u zhvillua protokoll i shpejtë PCR, sipas të cilit u zgjodhën kandidatë të dyshimtë për llojin britanik VOC 202012/01 në Maqedoni. Pas selektimit të bërë, prania ose mungesa konfirmohet nëpërmjet një gjenerate të re të sekuencave në kohë reale.

Monitorimi i rregullt i evolucionit të virusit në Maqedoni do të ketë një rëndësi të madhe në formimin e strategjive për të shuarjen e pandeminë, testeve diagnostike, terapisë dhe vaksinave kundër koronavirusit. Në periudhën vijuese, laboratori ynë vazhdon me këtë punë kërkimore shkencore.