Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Përvojat e pacientëve

Back to Experiences

15.06.2023

Në klinikën Zhan Mitrev është kryer një operacion i rrallë hibrid

Doktor Zhan Mitrev së bashku me ekipin e tij kryen me sukses një operacion kompleks hibrid FET (Frozen Elephant trunk). Ky operacion paraqet zgjidhje për gjendjen komplekse të rupturës (diseksionit) të aortës, gjatë së cilës vendoset një protezë e posaçme e aortës në harkun dhe në pjesën zbritëse të aortës.

Operacioni i është kryer tek pacientja 66-vjeçare në gjendje kërcënuese për jetën me një problem kronik – aneurizëm që ka çuar në kolaps mushkërinë e majtë dhe ka shkaktuar probleme me frymëmarrjen. Ky nuk është operacioni i parë për të. Më parë pacientja i është nënshtruar një operacioni urgjent për zëvendësimin e rrënjës së aortës për shkak të disekcionit akut Stanford A (DeBakey tip 1), me qëllim riparimin e plasaritjes (diseksionit) të aortës në atë moment dhe shpëtimin e jetës së pacientes.

Pacientja po rekuperohet me sukses nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të specialistëve të Klinikës Zhan Mitrev.Edhe pse ky operacion praktikohet në mjekësi për një kohë të gjatë, vazhdimisht përmirësohet me teknika të reja. Por për shkak të kompleksitetit të të gjithë procesit dhe përfshirjes së ndërhyrjeve dhe qasjeve të ndryshme, ai përdoret rrallë. Suksesi i ndërhyrjes, përveç specialiteteve dhe kombinimit të ndërhyrjeve, varet në masë të madhe nga përdorimi i modeleve më të fundit të protezave dhe aplikimi i strategjive të përshtatshme për mbrojtjen e miokardit, si dhe mbrojtjen cerebrale dhe viscerale.

Quhet një operacion hibrid sepse kombinon trajtimin endovaskular me kirurgjinë klasike duke përdorur një protezë hibride dhe përfshin një ekip ndërdisiplinor të përbërë nga: kardiokirurg, radiolog intervenues, anesteziolog, perfuzionist, teknik instrumentesh.

Operacione të tilla për pacientët e sëmurë rëndë kërkojnë gjithmonë një përgjigje të shpejtë dhe janë kryer me sukses prej vitesh nga doktor Zhan Mitrev.