Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Милан Марковски

Спец. по интерна медицина

Place of birth:

Ресен, Македонија

E-mail:

milan.markovski@zmc.mk

Гимназија “Јосип Броз Тито” – Ресен
Медицински Факултет при Универзитет “Св. Кирил И Методи” – Скопје
1991 – 1993 Здравствен Дом – Ресен
1993 – 2003 Завод за рехабилитација на белодробни болести – Отешево
2003 Доктор по медицина, Специјалист по Интерна Медицина.
2003 – 2005 ПЗО Центар за внатрешни болести “СРЦЕ” – Скопје
2006 Специјалист по Интерна медицина во Дијагностички Центар на специјална болница “ ФИЛИП ВТОРИ “
2008 Курс за ПАХ, Прага
2008 Курс за добра клиничка пракса
2009 Интернационален курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија
2009 Семинар за васкуларен доплер ултрасонографија, Универзитет во Крагуевац
2010 ALS provider course при ERC, Скопје, Македонија
2010 Прв семинар за васкуларна колор доплер сонографија на Бугарската асоцијација за васкуларен ултразвук, Специјална болница Токуда, Софија, Р. Бугарија
2011 20 ти Интернационален форум за еволуција на кардиоваскуларна нега, Будимпешта, Р. Унгарија
04.04.2013 Асистент (специјалист) за интерна медицина при Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип

Неинвазивни процедури

  • 2Д ехокардиографија
  • Колор доплер сонографија на каротидни и вертебрални артерии
  • Колор доплер сонографија на периферни артерии и вени
  • Колор дополер сонографија на југуларни вени
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и 24 часовен АБП холтер
  • Македонско Кардиолошко Друштво
  • Македонско здружение за кардиоваскуларна хирургија