НАУКА

Подобрување на квалитетот и безбедност на пациентите

Кардиоваскуларни решенија

Едукација

 

Болницата организира едукации во форма на научни клубови на неделно ниво, стимулира и поддржува активни учества на македонски и европски конгреси, стимулира едукација во европски центри, организира семинари, работилници, курсеви за своите вработени и за здравствените работници, доктори, сестри и фармацевти, од Македонија и надвор од неа. Цел на едукацијата е континуирано подобрување на личните перформанси.  

 

Во болницата работат професори и асистенти од повеќе области на медицината. Од 2010 година се спроведува теоретска и практична настава на студентите по општа медицина и специјализанти од универзитетот „Гоце Делчев“, Штип.  

Section Image

Наука

 

Од основањето на клиничката болница Жан Митрев, 2000 година, се залагаме за поместување на границите на македонското здравство и придонесуваме во развојот на медицината воопшто.

Спроведовме повеќе научни трудови, активно учествуваме на меѓународни реномирани конгреси Добитници сме на награди. Учествувавме во повеќе меѓународни студии. Публикуваме во меѓународни списанија со висок импакт фактор.

Нашата цел е да практикуваме современа медицина, да ги следиме новините во медицината, но и да бидеме активни учесници во развојот на науката во медицината.  

 

Section Image
Презентација на компанијата SYNERGY која е застапник на VIVOSTAT од Данска

02.10.2018

Презентација на компанијата SYNERGY која е застапник на VIVOSTAT од Данска

Денеска во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic се одржи презентација од страна на компанијата SYNERGY која е застапник на компанијата VIVOSTAT од Данска за…

Погледни повеќе
Презентација на компанијата ELMED

28.09.2018

Презентација на компанијата ELMED

Во среда, 26.09.2018, пред медицинскиот тим на Zan Mitrev Clinic се одржа презентација на компанијата ELMED. Презентацијата опфати два сегмента, и тоа: Дел…

Погледни повеќе
Презентација на портфолиото на компанијата EWOPHARMA

25.09.2018

Презентација на портфолиото на компанијата EWOPHARMA

Во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic се одржа презентација на портфолиото на компанијата EWOPHARMA. Пред докторите на клиниката, д-р Верица…

Погледни повеќе
Наши презентери на тема „Прегледи на темпоромандибуларен зглоб со магнетна резонанца – дислокација на диск

26.05.2018

Наши презентери на тема „Прегледи на темпоромандибуларен зглоб со магнетна резонанца – дислокација на диск

Во организација на Стоматолошкото здружение на Македонија изминатиов викенд во Куманово беше одржан симпозиумот на тема „Нови трендови во денталната медицина“ со…

Погледни повеќе
18-ти состанок на ЗУРПХМ на тема „Инконтиненцијата на урина“

18.05.2018

18-ти состанок на ЗУРПХМ на тема „Инконтиненцијата на урина“

Здружението за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија на 18.05.2018 во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic (ZMC) го одржа 18-тиот редовен научен состанок. Главната тема за која…

Погледни повеќе
Zan Mitrev Clinic меѓу студентите на „Интернационалниот медицински научен конгрес“

15.05.2018

Zan Mitrev Clinic меѓу студентите на „Интернационалниот медицински научен конгрес“

Zan Mitrev Clinic повторно заедно со студентите во насока на предавање знаења и практики а со цел подобар, постручен медицински кадар во иднина.…

Погледни повеќе
Доктори од Zan Mitrev Clinic со атрактивни предавања и работилници на Конгресот на студенти по општа медицина во Штип

10.05.2018

Доктори од Zan Mitrev Clinic со атрактивни предавања и работилници на Конгресот на студенти по општа медицина во Штип

Zan Mitrev Clinic го поддржа и учествуваше во првиот „Конгрес на студенти по општа медицина“ при Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце…

Погледни повеќе
Презентација на лабораторијата „Биотек“ во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic

14.04.2018

Презентација на лабораторијата „Биотек“ во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic

Во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic се одржа презентација на лабораторија „Биотек“ на тема „Примена на BactAlert со BioFire молекуларна…

Погледни повеќе