Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

Place of birth:

E-mail:

vasko.trpeski@zmc.mk

2022

Лиценциран доктор по општа медицина, ЛК на РМ

2016-2022

додипломски студии Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ Медицински факултет- Скопје

2012-2016

ОСМУ “Никола Штејн” Тетово смер-медицински сестри/техничари

2024- во тек

Доктор по општа медицина, ПЗУ Клиничка болница “Жан Митрев”

2023

Доктор по општа медицина во индустриски комплекс “Кромберг&Шуберт”- Илинден

2021-2022

Волонтер во ЈЗУ УК Кардиологија-Скопје

  • Член во студентска организација ,,Здружение на студенти по медицина”-Скопје 2019-2022
  • Работилница ,,Електрокардиографија” -мај 2022
  • Работилница ,,Невролошки импликации на COVID 19” -март 2021
  • Присуство на научен симпозиум на тема; The matter of the heart; Impliсations for pediatric and adult cardiac surgery- декември 2019 Скопје

Англиски

Српски