Тимот на Жан Митрев

Александар Милосављевиќ

Спец. по кардиологија

a.milosavljevikj@zmc.mk

2021

Положен специјалистички испит – лиценциран Специјалист Кардиолог.

2015

Запишан на приватна специјализација по Кардиологија во ЈЗУ УК Кардиологија – Скопје.

2014

Положен државен испит – лиценциран Доктор по општа медицина.

2008-2014

Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Медицински Факултет во Скопје – дипломиран Доктор по општа медицина.

2023

Специјалист кардиолог во ПЗУ Жан Митрев Клиник – Скопје.

2023

Специјалист кардиолог во ВФВ Поликлиник – Скопје.

2022

Специјалист кардиолог во ПЗУ Неуромедика – Скопје.

2022

Специјалист кардиолог во ПЗУ Жан Митрев Клиник – Скопје.

12017-2018

Доктор по општа медицина во ПЗУ Жан Митрев Клиник – Скопје.

2015-2021

Доктор специјализант во ЈЗУ УК Кардиологија – Скопје.

2015

Доктор по општа медицина во ПЗУ “Санус Медикус ДК” – Поликлиника “Јане Сандански” – Скопје.

ЕКГ, 24ч-Холтер ЕКГ и АБП мониторинг

Коронарен стрес тест

Трансторакална ехокардиографија

Доплер ултрасонографија

Ултрасонографија на тироидна жлезда

Ултрасонографија на абдомен

Базична трансторакална ехокардиографија
Срцева магнетна резонанса (EACVI CMR Level 1)

Македонско кардиолошко здружение
Европско кардиолошко здружение
Лекарска комора на Р.Северна Македонија

15.07.2023 Pulmonary Thromboembolism in a patient suspected for Myocarditis – South East European Journal of Cardiilogy (SEEJCA) Vol 4. No.1 2023.
9-10.04.2021 Pulmonary Thromboembolism in a patient with Metabolic Syndrome – 2nd International Syposium on Thrombosis.
9-10.04.2021 Post-COVID-19 Mesenterial Thrombosis – 2nd International Syposium on Thrombosis.
3-4.10.2020 Severe Trucuspid Regurgitation in a patient with Chronic Respiratory Failure – International Symposium of Cardiovascular Imaging and COVID-19 experience in collaboration with EACVI Heart Imagers of Tomorrow.

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Иван Милев

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија
Супспец. по кардиологија

ivan.milev@zmc.mk

Види го профилот
Дашурие Незири

Д-р Дашурие Незири

Спец. по кардиологија

dashurie.neziri@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Петар Угуров

Д-р Петар Угуров

Спец. по кардиологија

petar.ugurov@zmc.mk

Види го профилот