Тимот на Жан Митрев

Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

2001-2003

Супспецијализација по Крдиологија при ИСЗ- Скопје

1975-1980

Специјализација по Интерна медицина на Медицинскиот факултет, Скопје

1972
Дипломира на Медицинскиот факултет ,,Кирил и Методиј,, Скопје

 

2004 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Суб специјалист по кардиологија во Клиничка болница “Жан Митрев„ Скопје, Република Македонија

1989-2003

Шеф на одделение за Интензивна нега и коронарна единица, Воена болницва, Скопје

1989
Сремска Каменица, неинвазивна дијагностика во Кардиологијата

1980-1986

Специјалист интернист, Интерно одделение, Воена болница, Скопје

1974

Лекар по општа пракса, Интерно одделение, Воена болница, Скопје

1973

Лекар по општа пракса, Клинички Центар, Велес

2009

Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

1987

ВМА Белград, едукација во ургентен центар, проф. Др Матуновиќ

1986

ВМА, Белград, одделение за Кардиологија (едукација во дијагностиката)

 

Неинвазивни процедури

  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Стрес ехокардиографја
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
  • Спирометрија

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот