Тимот на Жан Митрев

Данчо Шурков

Спец. по оториноларингологија

dancho.shurkov@zmc.mk

2014

Специјалист Оториноларинголог

2009-2014

ЈЗУ УК за Оториноларингологија – Скопје

1998-2005

Медицински унивезитет Проф. д-р “Параскев Стојанов” Варна , Р. Бугарија

1994-1998

Средно медицинско СОУ Јане Сандански – Штип

2022

Специјалист оториноларинголог при Клиничка болница Жан Митрев, Скопје

2008-2022

Јзу Општа болница – Велес, оддел за оториноларингологија

2006-2008

Пзу хипократ – општа и интернистичка амбуланта – матичен лекар

2023

Едукација и хендс он за ФЕСС/функционална ендоскопска хирургија на синуси на клинички центар Ребро-Загреб

2020

Едукација и хендс-он Ринолошки конгрес, Ребро – Загреб

2019

Обука за АЛС /Адванс лајф сапорт/ -Медицински симулациски центар

2017 

Првиот Балкански рино форум, хирургија на нос и синуси, база на череп и ринопластика –Скопје

2015 

Едукација и учество во работа во Болница Токуда –Софија , Р.Бугарија

2011

Едукација и хендс он интернационален курс за ларингоскопија со проф Михаел Подвинец и Проф. Рајко јовиќ , Нови Сад, Р. Србија

2010

Курс за тешки интубации на ЈЗУ клиника за оториноларингологија

  • Дијагностика на оториноларинголошка патологија
  • Хируршки интервенции во оториноларингологија
  • Ендоскопска дијагностика во оториноларингологија
  • Аудиовестибуларна евалуација
  • Отомикроскопија со интервенции
  • Радиофрекфентна аблација за третман на слип апнеа
  • Тонзилоаденоидектомија
  • Фесс
  • Септопластика -корекција на носна преграда
  • Риносептопластика – естетска корекција на носна пирамида

– Македонско оториноларинголошко здружение
– Лекарска комора на Македонија

Англиски
Српски
Бугарски

Останати доктори од овој оддел

No related doctors found.