Тимот на Жан Митрев

Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

dragica.vuckova@zmc.mk

2010
Специјализација по Анестезиологија и интензивно лекување

2008
Нострифицирање на дипломата од медицински факултет Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје, на медицинскиот факултет во Љубљана во Република Словенија

2005
Дипломирање на Медицинскиот факултет, на Универзитетот Св. Кирил и Методи, Скопје, Стекнување со назив Доктор по општа медицина

1999-2005
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Медицински факултет

2012 – во тек

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување во Клиничка болница “Жан Митрев“, Скопје, Македонија

2007 –2012
ПЗО “Хипократ”, Ординација по општа медицина во Неготино, работа како Дктор по општа

2006  – 2007
ZEGIN Medika, Prime Health Organization in Skopje, working as General Practice Doctor

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Емил Стоицовски

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

emil.stoicovski@zmc.mk

Види го профилот
Тања Грамосли

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

tanja.gramosli@zmc.mk

Види го профилот
Симона Деспотовска

Д-р Симона Деспотовска

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

simona.despotovska@zmc.mk

Види го профилот
Марко Ѓоргон

Д-р Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

marko.gjorgon@zmc.mk

Види го профилот
Слаѓана Јошевска – Јовановска

Д-р Слаѓана Јошевска – Јовановска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Види го профилот
Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Д-р Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

sanja.marinkovic@zmc.mk

Види го профилот
Јована Стојменовиќ

Д-р Јована Стојменовиќ

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Види го профилот