Тимот на Жан Митрев

Елена Амбаркова Виларова

Спец. по трансфузиологија

elena.ambarkova@zmc.mk

2000-2003

Специјализација по трансфузиона медицина на Медицински факултет при Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“,  Скопје

2000

Постдипломски студии по трансфузиона медицина на „Универзитет Св. Кирил и Методи“,  Скопје

1995

Медицински факултет при Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј”, Скопје

 

 

 

 

2024 во тек
Директор за менаџмент на процеси и акредитација

2020 во тек
Дел од тимот за дигитализација во Клиничка болница “ Жан Митрев”

2019 – 2023
Медицински директор во Клиничка болница “ Жан Митрев

2010
Асистент по предметот трансфузиологија на Медицински факултет при Универзитетот „ Гоце Делчев”,  Штип

2003-2004
Трансфузиолог во Медицински центар во Велес

1996-2000
Лекар по општа пракса во Медицински центар во Велес

 

2016 

24-ти биенален меѓународен конгрес за тромбоза Истанбул, Турција

2015 

16-ти годишен симпозиум на НАТА Прага, Чешка

Управување со тромбоза: ставање на пациентот на прво место. Барселона, Шпанија

2011
2 nd EVF Hands on Workshop on Venous Disease, Виена, Австрија

2010 

XXXI Меѓународен конгрес на ISBT Берлин, Германија

2009

Научен курс по Трансфузиона медицина-Муртен, Швајцарија

2007 

XVII Регионален конгрес на ISBT Мадрид, Шпанија

2006

Европска школа за трансфузиона медицина-Либерец,Чешка

XXIX Меѓународен конгрес на ISBT  Кејп Таун, Јужна Африка

2005
Едукативен престој во болница “Endo Klinik”, Хамбург, Германија

  • Лекарска комора на Македонија
  • Здружение на трансфузиолози на Република Македонија
  • ISBT (Internattional Society of Blood Transfusion)
  • Здружение на кардиоваскуларни хирурзи на Р. Македонија

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

No related doctors found.