Тимот на Жан Митрев

Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

emil.stoicovski@zmc.mk

1999-2003

Положил специјалистички испит по Анестезиологија и реанимација – Медицинскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје, Македонија

1995

Положил државен испит – Медицинскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје, Македонија

1988-1994

Доктор на медицина – Медицинскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје, Македонија

1983-1987

Средно медицинско училиште,, Др. Панче Караѓозов’’- Физиотерапевтски техничар – Скопје, Македонија

 

2005 – во тек

Специјалист по анестезиологија и реанимација – Клиничка болница Жан Митрев – Скопје, Македонија

– Комплетно оспособен за независно вршење на анестезија, реанимација и интензивна нега во кардио-хирургијата.

– Докажана способност во водењето на пациентот во единица за интензивна нега

– Основно искуство во трансезофагијална ехокардиографија TEE

– Квалификувани знаења и обемно искуство во целосна апликација на IABP

– Познавања во апликација на CVVHDF филтри

– Базични знаења за трансторакална ехокардиографија (TTE).

– Асистирање во хируршка подготовка и дијагностицирање на пациенти со срцеви заболувања.

– Обезбедување на едукација и обука на млади специјалисти и специјализанти

– Периодична контрола на опремата во врска со анестезија..

– Рутинска работа со инвазивни следења.

– Третман на акутна и хронична болка

– Општа анестезија

– Регионална анестезија

– Регионални блокови

– Кардио анестезија

– Бронхоскопија

– Третман на хронична болка

– Поставување на инвазивен мониторинг

– Амбулантска анестезија

– Интензивно лекување

– Транспорт на критично болни пациенти


1998 –2005

Специјалист по анестезиологија и реанимација во Клиника за хируршки болести Св. Наум Охридски

Изведувал секаков вид на општа анестезија, вклучувајќи и неонатална анестезија, реанимација и интензивна нега.

Одел за анестезиологија, ранимација и интензивна грижа – Скопје, Македонија

1996 – 1998

Стручен соработник Македонија Лек – Скопје, Македонија

  • Предавања и презентација на нови лекови и препарати од целата палета на лекови во болниците.
  • Претставување на компанијата на конгреси.

2015

Стручен престој во “Sudwest deutche sporttraumatologie clinic” Штутгард, Р. Германија

2014

Учество на летната школа за педијатриска анестезија организирано од српското здружение за педијатриска анестезија, Белград, Р. Србија

2013

– Асистент на предметот Анестезиологија и реанимација при Универзитетот “Гоце Делчев”, Штип

– Едукативен стручен престој на Институтот за мајка и дете во Белград, Р. Србија, усовршување во областа на неонаталната анестезија и интензивна нега.

2012

IV Simpozium decije anestezije, Mehanicka ventilacija dece, November 2012, institut za majku I dete Srbije, Beograd

2011

Стручна обука за користење на церебрална оксиметрија, Клинички центар Љубљана, Р. Словенија

2010

National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia

2009

European Resuscitation Council – ERC, Advance Life Support Cource

2005

– National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Veliko Tarnovo, Bulgaria

– National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia

2003

Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2003-Neuro surgical anaesthesia and intensive healing, loco regional anaesthesia and pain therapy

2002

– European congress of anaesthesiologists in Firenza, Italy

– Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A), Dojran, Macedonia, 2002-Mother, Child.  Unexpected effects of medicines

– National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia

2001

Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2001-Intensive healing, Urgent medicine, Blood and transfusion of blood

2000

Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2000-Respiration, Thorax, Anaesthesia of head and neck

1999

Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,1999-Cardio circular system, blood and blood derivates from anaesthetic aspect

  • Член на Европското здружение на анестезиолозите од 2005 година
  • Член на европското здружение за реанимација, European Resuscitation Council – ERC од 2009

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Драгица Везенкова Вучкова

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

dragica.vuckova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Грамосли

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

tanja.gramosli@zmc.mk

Види го профилот
Симона Деспотовска

Д-р Симона Деспотовска

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

simona.despotovska@zmc.mk

Види го профилот
Марко Ѓоргон

Д-р Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

marko.gjorgon@zmc.mk

Види го профилот
Слаѓана Јошевска – Јовановска

Д-р Слаѓана Јошевска – Јовановска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Види го профилот
Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Д-р Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

sanja.marinkovic@zmc.mk

Види го профилот
Јована Стојменовиќ

Д-р Јована Стојменовиќ

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Види го профилот