Тимот на Жан Митрев

Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

2018- 2021 

Супспецијализација по кардиологија

2009- 2013

Специјализација по интерна медицина

2001-2007

Медицински факултет –Универзитет “ Св.Кирил и Методиј” – Скопје

1997-2000

Гимназија “Никола Карев “ – Скопје

 

 

 

2014 – во тек

Доктор интернист – кардиолог во Клиничка болница Жан Митрев – Скопје

2014

Специјална болница “Филип Втори” – оделение за интензивна нега

2010-2014

ПЛИВА Дооел Скопје – стручен соработник

2009

Специјална болница “ Филип Втори”-шест месеци волонтерски стаж

2008-2009

ПЗУ “ Промедика ” – лекар по општа пракса

  • EAGE postgraduate course 100 years of dictum “ No acid no Ulcer “ ; 4-6 ноември 2010,Загреб –Хрватска
  • 4-ти конгрес на македонското здружение по кардиологија ; 4-7 јуни 2010,Охрид МАкедонија
  • 18-ти конгрес на лекарите на Репубилка Македонија ; 15-18 јуни 2011,Охрид –Македонија
  • Втор конгрес на здружението на пнеумофтизиолози на Репубилка Македонија ;3-5 ноември 2011,Скопје-Македонија
  • 5-ти конгрес на на педијатрите на Репубилка Македонија;  05-09 октомври 2011,Охрид-Македонија
  • 4-ти конгрес  на македонскотоздружение за нефрологија,дијализа,трансплантација и вештачки органи ;  21-24 јуни 2012 ,Охрид-Македонија
  • Симпозиум  “ Новини во педијатријата 2013 “ во организација на здружението на педијатри на Репубилка Македонија

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот