Тимот на Жан Митрев

Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

2019

Завршена едукација за тенкоиглена биопсија на тироидна жлезда , Универзитетска клиника за ендокринологија и метаболни заболувања, Скопје, Македонија

2012

Завршена едукација за Дијабетес мелитус и метаболни заболувања , Универзитетска клиника за ендокринологија и метаболни заболувања, Скопје, Македонија

2012

Завршена едукација за ехо на тироидна жлезда и третман на болестите на тироидната жлезда , Универзитетска клиника за ендокринологија и метаболни заболувања, Скопје, Македонија

2000 – 2004

Специјализација по интерна медицина, Униерзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

1985 – 1990

Медицински факултет, Униерзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

2021- во тек

ПЗУ Клиничка болница Жан Митрев Клиник

2017 – 2021

ОБ Еуроиталиа Хоспитал, Скопје, Македонија

2009 – 2017

Специјална Болница за Кардиохирургија,  Филип Втори, Скопје, Македонија

1996 – 2009

Фонд за здравствено осигурување, Скопје, Македонија

1995 – 1996

Амбуланта по општа медицина, Скопје, Македонија

1993 – 1994

Амбуланта на МВР,  Скопје, Македонија

1990 – 1991

Универзитетски  Клинички центар, Скопје, Македонија

Септември 2017

Едукација за тенкоиглена биопсија на тироидна жлезда под ехо во Hässleholms Sjukhus, Шведска

Активно учество на бројни сесии и конгреси од областа на Интерната медицина и кардиологија, Кардиохирургија и Ендокринологија

Ноември 2015

Школа за ехосонографија на тироидна жлезда, Охрид, Р. Македонија во Организација на Здружение на Интернисти на Р. Македонија, од страна на Професори од Универзитетска клиника за Патофизиологија и нуклеарна медицина, Љублљана , Словенија

Март 2008

Тренинг за Диjагностичко сродни групи, Клиника Ребро, Загреб, Хрватска

Октомври 2007

Тренинг за Дијагностичко сродни групи, АОК Штутгарт, Германија

Мај 2002

Школа за дијабет и метаболни заболувања , Охрид, Македонија

Процедури

  • Трансторакална ехокардиографија
  • Доплер на артериска циркулација
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен холтер мониторинг за крвен притисок
  • 24 часовен холтер мониторинг за електрокардиограм
  • Спирометрија
  • Ехо на тироидна жлезда
  • Тенкоиглена биопсија на тироидна жлезда

2014-2017

Носител на проспективна студија за дејството на алфа липоична киселина (АЛА ) во третман на супклиничките облици на хипотиреоза

Член на Македонската лекарска комора

Член на Македонското здружение за Кардиологија

Член на Македонското здружение за Кардиохирургија

Член на Здружение на интернисти на Р. Македонија

Член на Националниот координативен механизам за СИДА, малариа и туберкулоза

Српски

Англиски

Фрaнцуски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот