Тимот на Жан Митрев

Лилјана Брајевиќ

Спец. по општа хирургија
Супспец. по торакална хирургија

liljana.brajevikj@zmc.mk

2021-2023

Супспецизјализација по торакална хирургија -Универзитет ,,Гоце Делчев’’  – Штип

2007-2011

Специјализација по општа хирургија –Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј’’ – Скопје

1996-2003

Медицински факултет-општа медицина Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј ’’ – Скопје

1992-1996

МУЦ ’”д-р Панче Караѓозов’’ Скопје,насока медицинска сестра техничар – Скопје

 

2010-2023

ПОБ ,,Ремедика’’ како специјалист по општа и торакална хирургија – Скопје

2006-2007

Доктор по општа медицина во ПЗУ ’¬’Ла Вита’’ – Скопје

2004-2010

Клиника за дигестивна хирургија како волонтер – Скопје

2024

Едукација за ВНУС операција на варикозни вени во Белград

2023

Едукација за ВАТС и бронхоскопија во Наполи во Hospitale Del mare Италија

2013

– Курс по лапороскопска хирургија Нови Сад

Стручни вештини

– Општа хирургија

– Операции на дојка

– Операции на тироидна жлезда

– Операции на бели дробови

– Лекарска комора на Македонија

– Македонско лекарско друштво

Англиски

Германски

Останати доктори од овој оддел

Константин Митев

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

konstantin.mitev@zmc.mk

Види го профилот
Ристе Зимоски

Д-р Ристе Зимоски

Специјализант по општа хирургија

riste.zimoski@zmc.mk

Види го профилот
Славчо Стојменски

Проф. д-р Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

slavcho.stojmenski@zmc.mk

Види го профилот
Владимир Поповски

Проф. д-р Владимир Поповски

Максилофацијален хирург

vladimir.popovski@zmc.mk

Види го профилот
Мане Хаџи-Манчев

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Спец. по општа хирургија

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

Види го профилот