Тимот на Жан Митрев

Марија Милановска

Специјалист по неврологија

marija.milanovska@zmc.mk

Специјализација по неврологија- ЈЗУ Универзитетска клиника по неврологија- Скопје ( 2010- 2014 год. )

Медицински факултет- Универзитет “ Св. Ќирил и Методиј “- Скопје ( 2001-2008 год. )

Средно училиште- Гимназија “ Славчо Стојменски “- Штип ( 1996-2000 год. )

2017

Трет циклус докторски студии- Генетика на епилепсии ( Молекуларна биологија- Природно-математички факултет- Скопје )

2020 – во тек
Специјалист по неврологија во Клиничка болница Жан Митрев, Скопје, Северна Македонија

2015-2020
Специјалист по неврологија во приватната болница Неуромедика, Скопје, Северна Македонија

 

 

2020

Едукација за ултразвук на периферни нерви во УМБАЛ “ Александровска “- Софија, Р, Бугарија.

2019-2020

Едукација по Доплер на каротидни крвни садови и Транскранијален доплер во УМБАЛ “ Александровска “- Софија, Р. Бугарија.

2018

Едукација по Електроенцефалографија ( ЕЕГ ) во  УМБАЛ “ Александровска “- Софија, Р. Бугарија.

2017

Курс за апликација на Ботулинум токсин во невролошката клиничка пракса- Бугарско здружение по неврологија, октомври, Софија, Р. Бугарија.

2016

Едукација за Транскранијална Магнетна Стимулација ( РТМС ) на Униврезитетска Клиника по неврологија при Медициски факултет “ Георѓи Странски “- Плевен, Р. Бугарија.

2014

Едукација за електромионеврографија ( ЕМГ ) на  ЈЗУ- УК по неврологија- Скопје.

Англиски

Бугарски

Останати доктори од овој оддел

Емилија Горгијева

Д-р Емилија Горгијева

Специјалист по неврологија

emilija.gorgijeva@zmc.mk

Види го профилот
Игор Неделкоски

д-р Игор Неделкоски

Специјалист по неврологија

igor.nedelkoski@zmc.mk

Види го профилот