Тимот на Жан Митрев

Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

marko.gjorgon@zmc.mk

2013 – 2018

Специјализација по анестезија, реанимација и интензивно лекување, Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија

2003 – 2010

Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”   Скопје, Р. Македонија, Доктор по општа медицина

 

2012 – во тек

Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување во Клиничка болница “Жан Митрев“, Скопје, Македонија

2011-2012

Доктор по општа медицина ПЗУ Неуромедика Скопје
Амбулантско лекување

2010-2011

Доктор по општа медицина на службата за анестезија, реанимација и интензивно лекување, ЈЗУ Општа Болница Струга

 

2015

Учество во едномесечната студија POPULAR(POst anaesthesia PULmonary complications After use of muscle Relaxants in Europe) организирана од страна на Еuropean society of anesthesiologists(ESA)

2014

Учество на “Петти конгрес на анестезиолози со меѓународно учество”, Охрид, Македонија

2013

Учество на меѓународниот конгрес за студенти по медицина како предавач на работилницата за основно оддржување во живот, Охрид, Македонија

 

2008
Сертификат за завршен курс за Основно одржување во живот организиран од Европскиот совет за реанимација(ECR)

2007

Сертификат за успешно завршена студентска размена во Каиро во уневерзитетската болница Kasr el Aini во клиниката за кардиолошки заболувања

  1. DormicumKetamin vs. DormicumPropofol за амбулантски анестезии, наши искуства. Gjorgon M, Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014
  2. Употреба на церебрална оксиметрија кај тромбендартеректомија(ТЕА) на каротидна артерија. Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Gjorgon M, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014
  3. Surgical treatment for carotidal disease. Mitrev Ž, Anguseva T, Hristov N, Lazovski N, Sterjo E, Manailova T, Gjorgon M, Novi Sad 2014

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Емил Стоицовски

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

emil.stoicovski@zmc.mk

Види го профилот
Драгица Везенкова Вучкова

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

dragica.vuckova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Грамосли

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

tanja.gramosli@zmc.mk

Види го профилот
Симона Деспотовска

Д-р Симона Деспотовска

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

simona.despotovska@zmc.mk

Види го профилот
Слаѓана Јошевска – Јовановска

Д-р Слаѓана Јошевска – Јовановска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Види го профилот
Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Д-р Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

sanja.marinkovic@zmc.mk

Види го профилот
Јована Стојменовиќ

Д-р Јована Стојменовиќ

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Види го профилот