Тимот на Жан Митрев

Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

sanja.marinkovic@zmc.mk

2014 – 2021

Специјализација по Анестезиологија со интензивно лекување, Медицински Факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев,,- Штип, Македонија

2012

Диплома на Универзитет Cв.,,Кирил и Методиј” – Медицински Факултет, демартмент-  Општа Медицина ,Скопје  (општ доктор)

2006-2012

Универзитет Cв.,,Кирил и Методиј” – Медицински Факултет, демартмент –  Општа Медицина ,Скопје

2002 -2006

ДСМУ,, Д-р Панче Караѓозов” , Скопје, медицинска сестра-техничар

2021 – во тек

Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување во Клиниката Жан Митрев, Скопје

2013 – 2021

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување при Клиника Жан Митрев, Скопје

ПЗУ “Др.Петровска и Д-р Проданов’’ –ординација по општа медицина

Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски

Специјална болница по гинекологија и акушерство- Чаир

2013

Полуинтензивна нега со кардиологија ПЗУ ,,Филип Втори,,-Скопје (општ доктор)

2007

Активно учество на 30-тиот интернационален конгрес по медицина,како член и обучувач,одржан во Охрид,Р.Македонија 17.05-20.05.2007

  • Лекарска комора на Р.Македонија

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Емил Стоицовски

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

emil.stoicovski@zmc.mk

Види го профилот
Драгица Везенкова Вучкова

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

dragica.vuckova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Грамосли

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

tanja.gramosli@zmc.mk

Види го профилот
Симона Деспотовска

Д-р Симона Деспотовска

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

simona.despotovska@zmc.mk

Види го профилот
Марко Ѓоргон

Д-р Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

marko.gjorgon@zmc.mk

Види го профилот
Слаѓана Јошевска – Јовановска

Д-р Слаѓана Јошевска – Јовановска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Види го профилот
Јована Стојменовиќ

Д-р Јована Стојменовиќ

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Види го профилот