Тимот на Жан Митрев

Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

2007

Супспецијализација по кардиологија на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Македонија

1998 – 2002

Специјализација за внатрешни болести на Медицинскиот универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

1996

Дипломиран доктор по медицина на Медицинскиот универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

 

 

2016 – во тек

Специјалист по интерна медицина, супспецијалист по кардиологија во Клиничката Болница Жан Митрев, Скопје

2002-2016

Специјалист по интерна медицина, супспецијалист по кардиологија во Специјална болница за кардиохирургија „Филип II“, Скопје

1997 – 1998

Доктор по општа медицина во ЈЗО „УСА Имиџинг“, Гостивар

– Дефектологија по ехокардиографија и неинвазивна кардиологија во Универзитетската болница „Св. Екатерина“ – Софија, Бугарија

– Едукативен курс за абдоминални ултразвучни дијагностички техники – Клиника за гастроентерологија на Универзитетската болница „Царица Јоана“, Софија, Бугарија

– Едукативен курс по нефрологија ултразвучни дијагностички техники во Клиника за нефрологија на Универзитетската болница „Александровска“, Софија, Бугарија

– Убука за екокардиографски техники и клиничка примена организирано од Европска асосиација за ехокардиографија – Белград, Србија

– Едукативен курс за практично оспособување на инвазивна и интервентна кардиологија, Универзитетска болница,,Св. Екатерина“ – Софија, Бугарија

  • Лекарска комора на Македонија
  • Македонско кардиолошко здружение
  • Европска кардиолошка асоцијација

Македонски
Албански
Англиски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот