Тимот на Жан Митрев

Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

tanja.gramosli@zmc.mk

2005-2010
Специјализација по Анестезија и интензивно лекување -Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

2005
Лиценциран доктор со положен државен испит

1996-2003
Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

 

 

 

2010 – во тек

Специјалист по анестезиологија и реаниматологија во Клиничка болница “Жан Митрев“, Скопје, Македонија

2010
Специјалист по Анестезија и интензивно лекување- Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

2004
Доктор по општа медицина, медицински факултет, универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија

2009-2011
Континуирана постдипломска едукација-Анестиезиолошка школа, Дојран (Cardio circular system, blood and blood derivates from anaesthetic aspect, Respiration, Thorax, Anaesthesia of head and neck, Neuro surgical anaesthesia and intensive healing, loco regional anaesthesia and pain therapy)

2008
Курс  и европска диплома за Напредно одржување на живот од European Resuscitation Council (UK)

2007
Напреден курс за CRRT, Белград, Србија

2007

Интернационален симпозиум за сепси – Парис, Франција

Процедури

  • Општа анестезија
  • Регионална анестезија
  • Кардио анестезија
  • Амбулантска анестезија
  • Третман на хронична болка
  • Поставување на инвазивен мониторинг
  • Интензивно лекување
  • Транспорт на критично болни пациенти

– Македонско здружение на кардиолози

– Македонско здружение на анестезиолози

– Лекарска комора на Македонија

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Емил Стоицовски

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

emil.stoicovski@zmc.mk

Види го профилот
Драгица Везенкова Вучкова

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

dragica.vuckova@zmc.mk

Види го профилот
Симона Деспотовска

Д-р Симона Деспотовска

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

simona.despotovska@zmc.mk

Види го профилот
Марко Ѓоргон

Д-р Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

marko.gjorgon@zmc.mk

Види го профилот
Слаѓана Јошевска – Јовановска

Д-р Слаѓана Јошевска – Јовановска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Види го профилот
Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Д-р Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

sanja.marinkovic@zmc.mk

Види го профилот
Јована Стојменовиќ

Д-р Јована Стојменовиќ

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Види го профилот