Тимот на Жан Митрев

Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

 2020 

Лиценциран доктор по општа медицина, Лекарска комора на Република Македонија

Додипломски студии, Медицински факултет во Загреб, Хрватска

2014 – 2020 

Доктор по општа медицина, Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ Медицински факултет, Скопје

2010 – 2014

СМУГС „Др. Панче Караѓозов„ Скопје, Медицински сестри

 

2021- во тек

Доктор по општа медицина, Клиничка болница Жан Митрев

2020-2021

– Доктор по општа медицина, ПЗУ Никоб Медикал, Итна медицинска помош, Меѓународни медицински транспорти и домашна посета

– Стажант, Св. Наум Охридски – Скопје, Оддел за детска хирургија и ургентен центар

– Доктор по општа медицина, ЈЗУ Здравствен дом – Скопје

2020

– Практикант, Алкалоид Скопје, оддел за клинички испитувања

– Практикант, КБЦ Сестре Милосрднице, Загреб

  • АЛС – Успешно завршен тренинг со положен испит за напреднато одржување во живот
  • БЛС – Успешно завршен тренинг со положен стручен испит за основно одржување во живот
  • ГЦП – Успешно завршен тренинг со положен испит за Добра клиничка пракса, при НИДА
  • 2nd Annual Medipath Emergency Medicine Symposium 2020
  • Учество на научен кардиолошки симпозиум 2019
  • Основи на ултразвучна дијагностика – BoHeMSA
  • Активно учевство на работилница за подобрување на знаењата и вештините кај избраните лекари за рано откривање и рана интервенција кај деца со попреченост
  • Активно учевство и придонес во проектот „Национални денови на Мултипла Склероза„ на одборот за Национални проекти и Еразмус
  • Prismaflex system SW 8.21 Clinical training course

Лекарска комора на Република Македонија

Англиски
Хрватски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот